Qualitat docent

Informes d'acreditació per centres docents

A continuació es pot accedir als autoinformes d'acreditació de Centre i als informes d'acreditació de titulacions

Autoinforme d'acreditació Facultat de Ciències 2015
Autoinforme d'acreditació Facultat de Ciències 2017

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Estadística Aplicada
Grau en Física
Grau en Geologia
Grau en Matemàtiques
Grau en Nanociència i Nanotecnologia
Grau en Química
MU Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies - Cities and Sustainability
MU en Història de la Ciència: Història, Ciència i Societat
MU en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
MU en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Informes d'acreditació de titulacions 2017 (AQU)
MU en Estudis interdisciplinaris en sostenibilitat ambiental, econòmica i social
MU en Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / Hisgh Energy, Physics, Astrophysics and Cosmology
MU Erasmus Mundus en Modelització matemàtica a l'enginyeria: teoria, computació i aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications
MU en Nanociència i nanotecnologia avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 
Informes d'acreditació de titulacions 2019 (AQU)
 

Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2018
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2016 2n semestre
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2016 1r semestre
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2015

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)
MU en Estudis anglesos avançats / Advanced English Studies
MU en Literatura comparada: estudis literaris i culturals
MU en Prehistòria, antiguitat i edat mitjana

Informes d'acreditació de titulacions 2016 (AQU)
Grau en Antropologia Social i Cultural
Grau en Arqueologia
Grau en Estudis Anglesos
Grau en Estudis Clàssics
Grau en Estudis d'anglès i català
Grau en Estudis d'anglès i clàssiques
Grau en Estudis d'anglès i espanyol
Grau en Estudis d'anglès i francès
Grau en Estudis de català i espanyols
Grau en Estudis Francesos
Grau en Filosofia
Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Grau en Història
Grau en Història de l'Art
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Musicologia
MU en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic
MU en Antropologia: investigació avançada i intervenció social
MU en Estudis teatrals
MU en Estudis territorials i de la població
MU en Estudis avançats de llengua i literatura catalanes
MU en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
MU en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
MU en Reptes de la filosofia contemporània

Informes d'acreditació de titulacions 2018 (AQU)
Grau en Humanitats
 
Informes d'acreditació de titulacions 2019 (AQU)
 
Informes d'acreditació de titulacions 2020 (AQU)
 

Acreditació 2023
PD Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Pediatria, Obstetricia i Ginecologia: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
 
Acreditació 2022
PD Arquelogia Prehistòrica: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Biologia Cel·lular: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals: Autoinforme
PD Comunicació Audiovisual i Publicitat: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació 
PD Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Economia Aplicada: Autoinforme
PD Immunologia Avançada: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Llengua Literatura Catalanes EstudisTeatrals: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Llengües i Cultures Romàniques: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Mitjans, Comunicació i Cultura: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
PD Psicologia de la Comunicació i Canvi: Autoinforme i Autoinforme Final d'Acreditació
PD Psicologia de la Salut i de l'Esport: Autoinforme i Autoinforme Final d'Acreditació
PD Seguretat Humana i Dret Global: Autoinforme
Pd Teoria de la Literatura Comparada: Autoinforme i Informe Final d'Acreditació
 
 
Acreditació 2021
PD Ciència dels Aliments: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Ciència i Tecnologia Ambientals: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Cirurgia i Ciències Morfològiques: Autoinforme
PD Comunicació i Periodisme: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Economia, Organització i Gestió (Business Economics): Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Història de l'Art i Musicologia: Autoinforme
PD Medicina: Autoinforme
PD Persona i Societat en el Món Contemporani: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Producció Animal: Autoinforme i Informe final d'acreditació
 
Acreditació 2020
PD Medicina i Sanitat Animals: Autoinforme i Informe final d'acreditació
 
Acreditació 2019
PD Antropologia Social i Cultural: Autoinforme i Informe final d'acreditació 
PD Biologia i Biotecnologia Vegetal: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Biotecnologia:Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Ciència de Materials: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Demografia: Autoinforme i Informe final d'acreditacio
PD Ecologia Terrestre: Autoinforme i informe final d'acreditació 
PD Filologia Espanyola: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Física: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Geografia: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Història Comparada, Política i Social: Autoinforme i informe final d'acreditació
PD Traducció i Estudis Interculturals: Autoinforme i Informe final d'acreditació
 
Acreditació 2018
PD Anàlisi Econòmic: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Aqüicultura: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Creació i Gestió d'Empreses: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Filologia Anglesa: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Història de la Ciència: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Psicologia Clínica i de la Salut: Autoinforme i Informe final d'acreditació

Autoinforme d'acreditació EINA 2022
Autoinforme d'acreditació EINA 2021
Autoinforme d'acreditació EINA 2016

Informes d'acreditació de titulacions 2022 (AQU)
Grau en Disseny

Informes d'acreditació de titulacions 2021 (AQU)
MU en Recerca en Art i Disseny

Informes d'acreditació de titulacions 2016 (AQU)
Grau en Disseny
MU en Recerca en Art i Disseny

Autoinforme d'acreditació Escola Massana 2022
Autoinforme d'acreditació Escola Massana 2015

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)

Grau en Arts i disseny

Informes d'acreditació de titulacions 2022 (AQU)
Grau en Arts i disseny

Autoinforme d'Acreditació Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) 2018

Informe d'acreditació de titulacions 2018 (AQU)

MU en Recerca Biomèdica Traslacional

Informe d'acreditació de titulacions 2024 (AQU)

MU en Recerca Biomèdica Traslacional