Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Enquestes estudiants

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

Respondre l'enquesta

Calendari

Avaluació de l'actuació docent del professorat

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.
Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Primer semestre: entre l'1 de desembre de 2022 i el 17 de gener de 2023, segons el calendari específic de cada centre/titulació

Segon Semestre: entre el 17 d'abril i el 15 de juny de 2023

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent del professorat
Descarrega l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play

Avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de grau i mòduls de màster.
Model d'enquesta assignatures de grau
Model d'enquesta mòduls de màster

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Primer semestre: entre l'1 de desembre de 2022 i el 17 de gener de 2023, segons el calendari específic de cada centre/titulació

Segon Semestre: entre el 17 d'abril i el 15 de juny de 2023

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre l'enquesta d'avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster
Descarregar l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play

Grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari matriculats a les assignatures de pràctiques externes i de Treballs fi d'estudis

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de pràctiques externes i treballs fi d'estudis.

Model d'enquesta assignatures pràctiques externes
Model d'enqueta assignatures treballs fi d'estudi

 Quan es pot fer?

Per al curs acadèmic 2021/2022, entre el 27 de setembre i el 28 d'octubre de 2022

Més informació
 

Respondre l'enquesta sobre el grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

Grau de satisfacció de les persones titulades

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció en relació a diversos aspectes sobre el seu pas per la nostra Universitat.

Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

Per al curs acadèmic 2021/22, entre el 7 de desembre de 2022 i el 7 de febrer de 2023, organitzada per AQU CatalunyaResultats i més informació