Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Enquestes estudiants

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

Respondre l'enquesta

Calendari

Avaluació de l'actuació docent del professorat

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.
Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Primer semestre: entre el 30 de novembre de 2023 i el 17 de gener de 2024.

Segon Semestre: entre el 17 d'abril i el 14 de juny de 2024, segons el calendari específic de cada centre/titulació

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre

Descarrega l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play Descarrega l'app a Huawei AppGallery

Avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de grau i mòduls de màster.
Model d'enquesta assignatures de grau
Model d'enquesta mòduls de màster

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Primer semestre: entre el 30 de novembre de 2023 i el 17 de gener de 2024.

Segon Semestre: entre el 17 d'abril i el 14 de juny de 2024, segons el calendari específic de cada centre/titulació

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre

Descarregar l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play Descarrega l'app a Huawei AppGallery

Grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari matriculats a les assignatures de pràctiques externes i de Treballs fi d'estudis

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de pràctiques externes i treballs fi d'estudis.

Model d'enquesta assignatures pràctiques externes
Model d'enqueta assignatures treballs fi d'estudi

 Quan es pot fer?

Per al curs acadèmic 2022/2023, entre el 27 de setembre i el 28 d'octubre de 2023

Més informació

Respondre

Descarrega l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play Descarrega l'app a Huawei AppGallery

Grau de satisfacció de les persones titulades

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció en relació a diversos aspectes sobre el seu pas per la nostra Universitat.

Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

Per al curs acadèmic 2023/24, entre el 2 de desembre de 2024 i el 31 de gener de 2025, organitzada per AQU Catalunya

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat.