INVESTIGAR EGRETA
Entorn de Gestió per a la Recerca i la Transferència UAB

EGRETA

Què és EGRETA?

EGRETA, Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència

EGRETA (Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència) és el nou sistema de gestió de la informació de recerca per la Universitat Autònoma de Barcelona.

És un software versàtil, interoperable i configurable que permet gestionar la recerca des de l’inici fins al final del seu cicle de vida, mantenint actualitzades les dades de publicacions i altres activitats de recerca realitzades pel personal investigador.

Facilita la connexió entre activitats de recerca, potencia la visibilitat de la comunitat investigadora i propicia la transparència de les dades.

Està sincronitzat amb altres bases de dades de la UAB, com ara DDD, SUMMA o amb l’RR.HH., de manera que es manté actualitzada i pot recollir informació sobre publicacions des de fonts externes.

També es pot entrar informació manualment per a assegurar que l’activitat científica del personal investigador és completa al perfil personal d’EGRETA.

 

Per a què fem servir l'aplicació EGRETA?
  • EGRETA permet reunir en un únic lloc la informació dels resultats obtinguts per la comunitat investigadora des d’articles, llibres, patents, convenis, datasets, premis, etc.
  • Augmenta la visibilitat i la transparència de la recerca a la UAB gràcies al PORTAL DE RECERCA DE LA UAB
  • Permet mantenir fàcilment les activitats de recerca i estalvia temps gràcies a la recuperació d’informació des de diferents bases de dades (Scopus, WOS, Mendeley,etc.)
  • Genera automàticament els CV, entre d’altres els certificats per la FECYT (CVN i CVA)
  • Permet exportar la producció científica a altres bases de dades com ara DDD, ORCID o Portal de Recerca de Catalunya (PRC).
  • Permet la generació d’informes per a la presa de decisions estratègiques

                            infografia general EGRETA

D'altra banda, els administradors (la Oficina Tecnològica de Recerca) ajuden a assegurar la qualitat de les dades de la producció científica a l’aplicació. Analitzen la informació que s’introdueix per ajudar a aconseguir els objectius de recerca i transferència de coneixement amb la màxima garantia de qualitat. Per exemple, poden preparar informes detallats sobre la producció científica de la UAB, ajuts o qualsevol tipus de col·laboracions amb altres entitats. 

EGRETA també serveix per a gestionar i fer seguiment de les peticions d’ajuts i beques i les concessions. 

Vés a EGRETA

Qui pot accedir al sistema de gestió EGRETA?

A EGRETA pot accedir tota la comunitat investigadora així com el personal d’administració i serveis que realitzi tasques de gestió de recerca.