La UAB

Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

La UAB en xifres

109 titulacions de grau (2022-2023)
143 programes de màster universitari (2022-2023)
68 programes de doctorat (2022-2023)
27.301 estudiants de grau (25.709 equivalents a temps complet) (2022-2023)
3.127 estudiants de màster universitari (2022-2023)
4.587 estudiants de doctorat (2022-2023)
36,9% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2022-2023)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
25% de programes de màster universitari en anglès (2022-2023)

Més informació UAB