Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Tots els màsters i diplomes de formació permanent

Orientats a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors, els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer laboralment. Una inversió en la teva carrera professional amb la garantia UAB.

Els màsters i diplomatures de postgrau són títols propis: permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d'acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. El seu reconeixement depèn de les institucions o les empreses a les quals l'estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Per garantir-ne la qualitat, la UAB aplica als plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. Cal tenir en compte, tanmateix, que els màsters propis no donen accés al doctorat.

En la docència dels màsters i postgraus UAB hi participen professors, professionals i institucions de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que demana el mercat laboral.

Màsters

Diplomes

Màsters

Diplomes

Màsters

Diplomes

Màsters

Diplomes