• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 1606/25
 • 25a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 07/10/2024
 • Final: 11/07/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4500 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
En la societat actual cada cop es treballava més en entorns canviants i en situacions d’incertesa a on les institucions i els professionals han d’adaptar-se ràpidament a aquestes demandes contextuals. Tenir un domini expert en la creativitat en general i en la comunicació creativa en particular, facilitarà poder donar una resposta professional més adient a aquest context en continua transformació. Amb el màster de formació permanent que aquí es presenta es busca vincular les àrees de coneixements definides a través dels Graus específics de Psicologia i de Ciències de la Comunicació i de forma indirecta amb Ciències empresarials i de les Ciències Socials, en general.

En l'exercici de l'activitat per a la que preparen els estudis esmentats, demanen competències i habilitats que són compartides per diferents perfils professionals d'empreses de comunicació, d'investigació i serveis d'informació, d'agències de creativitat, de planificació estratègica, de iniciatives empresarials, organitzacions socials, etc.

Amb els estudis aquí proposats es dona una resposta concreta a aquestes necessitats professionals. Concretament els/les titulats/des del màster de formació permanent, podran desenvolupar les seves funcions en les àrees de planificació estratègica en comunicació, creativitat en comunicació, investigació motivacional i de mercat, anàlisi de tendències, valors i estils de vida, estratègies de marca (branding), creació de noms d'empreses i productes (naming) així com desenvolupar nous productes en el món empresarial.

Es tracta d'una formació generalista i global que aporta coneixements específics per esser aplicats en una gran diversitat d'empreses vinculades al sector de la comunicació i empresarial; i en general dota de capacitats i habilitats per a plantejar possibilitats d'anàlisi i solucions a problemes professionals, socials, empresarials i institucionals.

El màster de formació permanent adopta un enfocament molt pràctic perquè pugueu aplicar fàcilment els coneixements i habilitats adquirits a la pràctica professional, ja sigui en una institució pública, en l’empresa privada o com a consultors.

Sortides professionals

L'alumnat del Màster de formació permanent en Psicocreativitat, un cop egresats podran desenvolupar les seves funcions en les àrees de planificació estratègica en comunicació, creativitat, investigació motivacional i de mercat, anàlisi de tendències, valors i estils de vida, estratègies de marca (branding), creació de noms d'empreses i productes (naming) així com desenvolupar nous productes en el món empresarial i donar solució creatives a problemes socials.

Es tracta d'una formació generalista i global que aporta coneixements que es poden implementar en una gran diversitat d'empreses vinculades a la innovació, al sector de la comunicació i també del sector públic, ja que afavoreix l’assoliment de coneixement, habilitats i competències per a plantejar diferents possibilitats d'anàlisi i solucions a problemes tant professionals com socials concrets.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Contacte

Carlos Carrasco Roig

Telèfon: 681 20 94 11

Informació addicional

https://www.psicocreatividad.net/

Més informació

Vols rebre més informació?