Especialització en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics

Formació universitària d'especialització en l'organització, explotació, gestió i comercialització de fons, col·leccions i arxius fotogràfics

 • Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2794/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 22/04/2024
 • Final: 30/09/2025
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2550 €
 • Preu especial 2474 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de curs o assignatura. Persones associades a l'Associació de Bibliotecaris, Arxivers i documentalistes de les Illes Balears (ABADIB)
  Preu especial 2346 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online

La coincidència d'objectius entre l'Escola FUAB Formació - Arxivística i Gestió de Documents, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CDRI), i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), fa possible una formació universitària que ofereix una especialització en els àmbits dels estudis arxivístics i dels fotogràfics, mancats ambdós d'ofertes específiques com les que planteja aquesta especialització.

Aquest programa té una doble finalitat:

 • Donar resposta a la necessitat de moltes entitats públiques i privades d'organitzar i explotar convenienment els seus fons i col·leccions fotogràfiques;
 • Dotar als professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de coneixement que els permetin millorar la gestió i la comercialització de la seva producció fotogràfica.

El programa té en compte els diversos aspectes que han de permetre una correcta gestió d'aquests fons documentals fotogràfics, recollits en els continguts dels diferents mòduls que componen el pla d'estudis. Es desenvolupa amb la col·laboració de professionals del sector de reconegut prestigi en els àmbits que s'hi inclouen.

A qui s'adreça:
Arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors, col·leccionistes, i persones interessades en la fotografia en general.

 

Sortides professionals

- Arxius de mitjans de comunicació (premsa, televisió i multimèdia)
- Serveis d'arxius de l'administració autonòmica, local, estatal i europea
- Arxius d'institucions i entitats públiques
-Arxius d'associacions i col·legis professionals
- Arxius d'institucions eclesiàstiques
- Arxius d'organitzacions no governamentals
- Empreses d'organització i custòdia d¿arxius
- Empreses de tecnologies de la informació
- Arxius d'empreses
- Arxius d'universitats i centres docents
- Bancs d'imatges i fototeques
- Biblioteques especialitzades i centres de documentació
- Galeries fotogràfiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/diplomes-d-especialitzacio/oferta-de-diplomes-d-especialitzacio/tots-els-diplomes-d-especialitzacio-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?