Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Títols

Sol·licitud

A l’Escola de Postgrau tramitem els estudis propis de formació permanent. Si vols sol·licitar un títol de Màster de Formació Permanent, un Diploma d’Especialització, un Diploma d’Expert, o un Certificat d’aprofitament d’un Curs d’Especialització, segueix les següents instruccions:

 1. Emplena i signa (manualment o amb signatura digital) la sol·licitud de títol. Si no tens DNI ni signatura digital, cal que aportis còpia del teu document d'identitat o passaport (anvers i revers). Escaneja i entrega la documentació al següent correu electrònic: ep.titols.certificats@uab.cat
 2. A l'Escola de Postgrau revisarem que el teu expedient acadèmic estigui correcte. Per poder obtenir el títol cal que compleixis els següents requisits:
  • Tenir aprovat l’estudi amb l’acta de qualificacions tancada.
  • Haver abonat la totalitat de l’import de la matrícula.
  • Haver lliurat tota la documentació de matrícula requerida. L’alumnat amb titulació estrangera ha de lliurar un còpia del títol universitari, en format digital (verificable) o bé en paper amb la compulsa original. Caldrà que estigui legalitzat i haurà d’estar acompanyat del certificat de notes amb compulsa original corresponent. Consulta les condicions per a la legalització dels documents (L’alumnat que està en possessió d’una titulació espanyola no cal que aporti cap document.)
 3. No paguis les taxes d’expedició fins que no t’ho indiquem. Tan aviat com estigui revisat contactarem amb tu per confirmar-te que estàs en disposició de sol·licitar el títo, et facilitarem la informació de com realitzar el pagament de les taxes associades. La única forma de pagament vàlida és a través de transferència bancària.Les taxes vigents pel curs 2023-2024 són les següents:
  • Títol de Màster i duplicat: 211,47€
  • Diploma de Postgrau i duplicat: 191,00€
  • Certificat d'aprofitament: 70,00€(Si has estudiat una Diplomatura de Postgrau sense titulació universitària prèvia podràs optar a aquest tipus de certificat) 
  • Expert en Neurorehabilitació: 317,00€
  • Veterinari Resident: 211,47€
  • Veterinari Certificat: 100,00€
 4. Hauràs de fer-nos arribar el comprovant de pagament a través del correu electrònic: ep.titols.certificats@uab.cat
 5. El temps d'emissió serà de 15 dies laborables des dela data del pagament. T'enviarem el Certificat Substitutori del Títol per correu electrònic signat digitalment i amb Codi Segur de Verificació. Aquest certificat té la mateixa validesa que el propi títol i serà l'únic document acreditatiu que tindràs durant el període d'expedició de l'original. (Si els estudis cursats són anteriors al 2008, el període de tramitació pot ser superior a 15 dies.)

Quan el títol estigui imprès, se't notificarà per correu electrònic. El pots recollir:

a. Personalment: Hauràs de portar el teu DNI o passaport vigent i demanar cita prèvia.

b. Persona autoritzada: Hauràs d’enviar prèviament, a ep.uau@uab.cat, el document d’autorització signat digitalment. Si aquesta signatura és manuscrita, aleshores hauràs d'adjuntar-hi una fotocòpia del teu DNI. La persona autoritzada haurà de demanar cita prèvia

c. Missatgeria: També pots contractar amb una empresa de missatgeria perquè vingui a recollir el teu títol i te’l porti a l’adreça que els indiquis. Hauràs d’enviar prèviament, a ep.uau@uab.cat, el document d’autorització signat digitalment. Si aquesta signatura és manuscrita, aleshores hauràs d'adjuntar-hi una fotocòpia del teu DNI.

L’empresa de missatgeria podrà recollir el títol a l’Escola de Postgrau, en l’horari d’atenció.

 

Si necessites el teu document abans dels 15 dies establerts envia’ns un correu electrònic a ep.titols.certificats@uab.cat indicant la paraula URGENT a l’assumpte del correu electrònic, i adjuntant un document que justifiqui la urgència.

Els documents es tramiten amb signatura electrònica. Si necessites el document amb la signatura manual per a la corresponent legalització, ens ho pots indicar per correu electrònic. Un cop estigui signat, t'avisarem per tal que el vinguis a recollir seguint el procediment establert.

Si el teu Certificat Substitutori de Títol està a punt de caducar i no has rebut encara l'avís de recollida del títol imprès, pots enviar un correu electrònic a ep.titols.certificats@uab.cat per a verificar en quina situació està i t’enviem, si s’escau, un nou document actualitzat.