Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i diplomes de formació permanent en Seguretat i Prevenció

Màsters Inici Places Modalitat
Criminalística Oct 24 40 Presencial.
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària Set 24 50 Presencial.
Diplomes Inici Places Modalitat
Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses Oct 24 40 Presencial.
Instrucció d'Unitats Canines de Treball Set 24 35 Presencial.
L'avaluació i la gestió de la seguretat alimentaria Set 24 25 Presencial.
Normativa i gestió de la qualitat i la seguretat alimentària Feb 25 25 Presencial.
Sistemes de Gestió de la Qualitat Nov 23 40 Presencial.
Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció Nov 23 25 Presencial.