Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i diplomes de formació permanent en Infermeria i Fisioteràpia

Màsters Inici Places Modalitat
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent Set 24 35 Presencial.
Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral Oct 24 30 Presencial.
Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític Oct 24 45 Presencial.
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques Set 24 43 Presencial.
Emergències i Catàstrofes Set 24 47 Presencial.
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars Set 24 35 Presencial.
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica Set 24 35 Presencial.
Infermeria Intensiva Set 24 35 Presencial.
Infermeria Intensiva i Cures Crítiques (àmbit hospitalari i prehospitalari) Oct 24 36 Semipresencial
Infermeria Oncològica Set 24 35 Presencial.
Infermeria Perioperatòria Set 24 35 Presencial.
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental Set 24 41 Presencial.
Infermeria Quirúrgica Oct 24 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor Oct 24 35 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 24 30 Online
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades Set 24 30 Presencial.
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic Oct 24 25 Semipresencial
Estil de Vida Saludable i Sostenible Oct 24 50 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 24 50 Online
Infermeria Oftalmòlogia Març 24 2 Presencial.
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 24 30 Online
Pneumologia Avançada Gen 25 10 Semipresencial
Pràctica Clínica en Malalties Autoimmunes Sistèmiques Oct 24 20 Presencial.
Salut Internacional i Cooperació Set 24 50 Semipresencial
Swallowing Disorders Oct 24 30 Online
Diplomes Inici Places Modalitat
Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria Set 23 36 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria (àmbit prehospitalari i hospitalari) Oct 24 5 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 24 36 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari I Hospitalari). Gen 25 5 Semipresencial
Atenció Integral en Infermeria Intensiva Oct 24 30 Presencial.
Fisioteràpia Neurològica en l'Adult Set 24 32 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (EUIT Terrassa) Oct 24 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (Vall d'Hebron) Oct 24 12 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 24 30 Online
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 24 36 Semipresencial
Estil de Vida Saludable i Sostenible Oct 24 50 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 24 50 Online
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 24 30 Online
Lactància i Donació de Llet Humana Gen 25 37 Online
Swallowing Disorders Oct 24 30 Online