• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 4632/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/11/2024
 • Final: 30/07/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 5750 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
En una societat cada vegada més competitiva, s'exigeix una especialització dels llocs de treball, buscant-se especialistes en la matèria que siguin capaços d'afrontar amb èxit els objectius plantejats per les organitzacions.
El desenvolupament econòmic, unit a una creixent globalització dels mercats, implica una cerca per part de les empreses d'individus que tinguin una formació que els capaciti per gestionar correctament els plans de màrqueting i publicitaris. A través d'aquest màster de formació permanent s'ofereix la possibilitat de treballar àmpliament ambdues variants, indispensables per al lloc que ocupa un Account Manager (Director de Comptes).

Les empreses necessiten professionals que siguin capaços de sumar els seus coneixements específics de màrqueting i publicitat per dur a terme amb èxit la comercialització dels productes i serveis, imprescindible perquè l'empresa sigui viable.

En coherència amb els anteriors cursos de postgrau que s'han anat aprovant a l'àrea de coneixement de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb una vessant clarament d'especialització, sorgeix el projecte d'aquest màster de formació permanent, oferint una especialització en l'àmbit de la gestió i direcció de comptes publicitaris que no ofereix el grau.

Sortides professionals

Com a professionals especialitzats en la gestió de comptes, poden treballar en les següents tipologies d'empresa: agències de publicitat en general, agències de publicitat online, departament de comunicació d'una organització, departament de màrqueting, identitat corporativa, mitjans de comunicació, departament comercial, etc.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Centres col·laboradors

Devoture Innovation , S.L.

Contacte

Jesica Menendez Signorini

Més informació

Vols rebre més informació?