• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2707/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/11/2024
 • Final: 30/07/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 5000 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Màster en Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat
En una societat cada vegada més competitiva, s'exigeix una especialització dels llocs de treball, buscant-se especialistes en la matèria que siguin capaços d'afrontar amb èxit els objectius plantejats per les organitzacions. El desenvolupament econòmic, unit a una creixent globalització dels mercats, implica una cerca per part de les empreses d'individus que tinguin una formació que els capaciti per gestionar correctament els plans de màrqueting i publicitaris.

A través d'aquest màster de formació permanent s'ofereix la possibilitat de treballar àmpliament ambdues variants, indispensables per al lloc que ocupa un Account Manager (Director de Comptes).

Les empreses necessiten professionals que siguin capaços de sumar els seus coneixements específics de màrqueting i publicitat per dur a terme amb èxit la comercialització dels productes/serveis, imprescindible perquè l'empresa sigui viable.

En coherència amb els anteriors cursos de postgrau que s'han anat aprovant a l'àrea de coneixement de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb una vessant clarament d'especialització, sorgeix el projecte, oferint una especialització en l'àmbit de la gestió i direcció de comptes publicitaris que no ofereix la llicenciatura.

Sortides professionals

Com a professionals especialitzats en la gestió de comptes, poden treballar en les següents tipologies d'empresa: agències de publicitat en general, agències de publicitat on-line, departament de comunicació d'una organització, departament de màrqueting, identitat corporativa, mitjans de comunicació, departament comercial, etc.

Pràctiques

Inicialment no s'ofereixen, però a través de la direcció del màster de formació permanent es treballarà per a intentar establir el major nombre de convenis de pràctiques amb empreses (departaments de màrqueting i agències de publicitat). Pràctiques opcionals.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Contacte

Jesica Menendez Signorini

Telèfon: 935814462

Informació addicional

http://masterpublicidad-marketing.uab.cat/online/

Més informació

Vols rebre més informació?