Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Avisos per a estudiants extracomunitaris

Avisos per a estudiants extracomunitaris (no UE)

IMPORTANT:

Els estudiants extracomunitaris titulars d'un permís d'estada en vigor d'un altre país de la UE i que sol·licitin una mobilitat a Espanya han de demanar una declaració d'entrada a la comissaria de la Policia Nacional en un termini de 72 hores hàbils si el seu passaport no ha estat segellat en el moment d'entrar a Espanya.

SIGNATURA ELECTRONICA:

Per poder presentar les sol·licituds electronicament és necessari disposar d'una signatura electrònica, la qual es pot obtenir en questa web. Després d’omplir la sol·licitud, és necessari personar-se a l’Oficina de Registre més propera o a la Unitat de l’Arxiu General i Registre de la UAB.

Recordeu que no podreu  obtenir la signatura electrònica amb el NIE caducat!
  

Més informació:
International Support Service (ISS)
Edifici Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Campus de Bellaterra
Tel. + 34 93 581 22 10
Fax + 34 93 586 80 25
A/e: international.support@uab.cat

Horari:
De dilluns a divendres, de les 9.30 a les 15 h, dijous de 9.30 a 16.30h.