Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Pràctiques curriculars

Cotitzacions de pràctiques curriculars

Arran d’un canvi legislatiu, a partir del mes de gener de 2024 tots els estudiants que facin pràctiques curriculars hauran de cotitzar a la Seguretat Social. De la gestió i del cost d’aquesta cotització, si s’especifica en el  conveni, es podrà càrrec la Universitat en el cas de pràctiques curriculars no remunerades. Quan les pràctiques curriculars siguin remunerades, tant la gestió com el cost anirà a càrrec de l’empresa on es facin aquestes pràctiques.

Per poder gestionar les altes dels períodes de cotització, és necessari tenir informat el Número de la Seguretat Social (NUSS) a l’expedient acadèmic. Per aquest motiu cal que reviseu les dades personals que consten al sistema informàtic de la UAB i actualitzeu el NUSS.

Al web de la Seguretat Social es fa servir l’acrònim NSS, que és el mateix que a les nostres bases de dades de gestió del vostre expedient acadèmic anomenem NUSS.

Com actualitzar el NUSS al vostre expedient acadèmic?

Aneu a https://sia.uab.cat a l’opció "Alumnat de Resta d’Estudis > Escola de Postgrau > Consulta de l'expedient acadèmic (Estudis propis)". A dalt a la dreta veureu el vostre nom. Desplegueu el menú i aneu a l’opció “El meu perfil”. Allà trobareu dades personals que podeu actualitzar, entre elles el NUSS. Si el camp ja està informat no cal que feu res mes. En el supòsit que el camp NUSS estigui en blanc l’heu d’omplir i recordeu de Gravar abans de sortir.

Si no coneixeu el vostre NUSS o no en teniu, podeu seguir les següents instruccions que ha facilitat la Tresoreria General de la Seguretat Social:

Consulta del NSS

Si disposes d’identificació digital pots obtenir informació sobre el seu NUSS a través de dues opcions:

  1. Servei Acreditació del Número de la Seguretat Social existent a la Seu Electrònica de la Seguretat Social i del Portal de la TGSS -Importass-. L’accés a aquest servei es pot fer per SMS, Clave PIN, Cl@ve Permanente y Certificat electrònic/DNIe.
  2. Aplicació Mi Carpeta ciudadana. A través d’aquesta aplicació els estudiants només podran visualitzar el seu NSS en el supòsit que hagi figurat en situacions d’alta en la Seguretat Social com a treballador o assimilat.
Assignació del NSS

En el supòsit de que no tinguis el NSS, el pots sol·licitar a través dels següents procediments:

  1. A través del servei “Solicitar Número de Seguridad Social” existent en la Seu  Electrònica de la Seguretat Social i Portal de la TGSS -Importass-

L’accés a aquest servei es por fer per SMS, Clave PIN, Cl@ve Permanente i Certificat electrònic/DNIe. Les dades necessàries són les dades d’identificació (DNI o NIE), dades de contacte (telèfon mòbil i correu electrònic) i domicili habitual.

  1. A través del servei “Enviar una sol·licitud” al Portal de la TGSS -Importass- [S’ha de seleccionar la categoria Ciudadano/Trabajador i seleccionar el tràmite Obtención del Número de Afiliación].

És obligatori aportar el documento d’identitat (DNI, NIE o passaport), adreça de correu electrònic i model TA.1, i disposar d’un dispositiu amb càmera per a fer-se una fotografia (ordinador, mòbil...). Es pot enviar sense necessitat de signatura.