• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1929/32
 • 32a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 36 ECTS
 • Inici: 28/10/2024
 • Final: 07/09/2026
 • Places: 400
 • Orientació: Recerca
 • Preu: 2880 €
 • Preu especial 2700 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnat que estiguin realitzant formació sanitària reglada com el MIR o el EIR
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Virtual i l'assignatura presencial al Laboratori d'Estadística Aplicada, Facultat de Psicologia, Edifici B
La formació en metodologia de la recerca és una necessitat per qualsevol especialista en
l'àmbit de les Ciències de la Salut, ja que els coneixements de disseny, estadística i d'eines informàtiques són imprescindibles tant per donar suport a la recerca com per elaborar els projectes d'investigació i les publicacions en revistes d'impacte.

Aquets tipus de coneixements s'han d'oferir en els estudis de postgrau perquè és quan els
graduats en aquest àmbit, especialment els que treballen en la sanitat pública, disposen
d'hipòtesis i de dades per comprovar-les i per tant la seva motivació i entorn és òptim per assimilar els conceptes d'estadística i de disseny que tradicionalment són difícils pels estudiants de grau.

El nostre grup, i la UAB, som pioners a l'Estat espanyol en aquest tipus d'ensenyaments.
Vàrem començar l'any 1977 amb un curs a distància de Bioestadística que es complementava
amb dos stages presencials i amb un examen final al Campus de Bellaterra. Els coneixements
dels alumnes que superaven l'avaluació s'acreditaven amb un diploma signat per Rector de la UAB.

Aquests estudis es varen anar consolidant en l'àmbit sanitari públic de l'Estat. En aquest
període es van anar afegint cursos complementaris, d'estadística avançada, d'eines
informàtiques i de paquets estadístics, aquests últims impartits de forma presencial a l'antic Laboratori de Psicologia Matemàtica, avui Laboratori d'Estadística Aplicada i de Modelització.

El curs 1993/94 l'Escola de Postgrau va aprovar la diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut, de manera que els alumnes, en funció de les seves necessitats, podien escollir els diferents cursos del Programa de forma aïllada o bé inscriure’s a la Diplomatura completa integrada per uns mòduls obligatoris i d’altres optatius.

El curs 1999/2000 l'Escola de Postgrau va autoritzar el màster en Metodologia de la
investigació en Ciències de la Salut que s'ha impartit fins el curs 2021-2022, de manera que els alumnes, en funció dels seus interessos, poden escollir els diferents cursos del programa de forma aïllada, cursar la diplomatura completa i, una vegada obtinguda la diplomatura, continuar fins a obtenir el màster. Per a la programació del màster es va incorporar el professor Miguel Delgado, Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, que és un dels principals experts espanyols en dissenys en l'àmbit sanitari.

L'actual programa de formació continuada és avui una referència a l'Estat espanyol com es fa palès per la seva llarga trajectòria i pel l'elevat nombre d’alumnes inscrits.

La motivació de la major part dels alumnes actualment inscrits és aconseguir una bona
formació metodològica per incorporar-se a un equip de recerca aplicada i/o realitzar la seva tesi doctoral.

Sortides professionals

- Fonamentalment permet acreditar competència metodològica per incorporar-se a Centres i Grups de recerca aplicada a l'àmbit sanitari.
- Secundàriament aquestes competències són molt valorades per a la indústria farmacèutica i altres companyies del sector sanitari.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Contacte

Conchi Serrano Bermúdez

Telèfon: 935811632

Informació addicional

https://metodo.uab.cat/

Més informació

Vols rebre més informació?