Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Quines diferències hi ha entre un màster oficial i un màster propi?

En la majoria de països, especialment els anglosaxons, les universitats ofereixen títols propis, en el sentit que són les mateixes universitats les que dissenyen les titulacions i les avalen amb el seu prestigi. A l’Estat espanyol hi ha títols oficials i títols propis. Els títols oficials (grau, màster, doctorat) compten amb l’aval de la universitat que els atorga i amb el reconeixement de l’Estat. Aquests estudis són sotmesos a un complet procés d'avaluació que garanteix la seva qualitat que permet la seva inclusió en el RUCT. Els títols propis són avalats pel prestigi de la universitat (o el centre formatiu) que els atorga.
 

Quines són les principals diferències entre màster oficial i màster propi?
 

 • Reconeixement en el mercat de treball

  Els títols oficials són requisit imprescindible per treballar en la funció pública. Tant a Catalunya com a l’Estat espanyol i als països occidentals i anglosaxons, el reconeixement en el mercat de treball d’un màster depèn tant del prestigi que tingui la institució que l’atorga (la UAB és una universitat líder en rànkings internacionals) com del prestigi del màster en el seu àmbit (que vindrà donat pels professors que hi intervenen, les assignatures cursades, el número d’edicions del programa…). En general, les empreses no tenen en compte si el títol és oficial o propi a l’hora de contractar un professional, sinó el prestigi del programa i el fet que aporti a l’estudiant els coneixements i les habilitats que exigeix el perfil que estiguin cercant.

  El prestigi d'un màster depèn en gran mesura de la tasca que hagi fet aquest programa en el seu sector i, sobretot, de si el recomanen els antics alumnes o els docents que l'imparteixen. És important valorar si incorpora professors de referència, què en diuen els estudiants d'edicions anteriors, quin és el grau de coneixement i reconeixement del programa al sector... Per esbrinar-ho, et recomanem que contactis amb la coordinació del programa, amb els seus professors o amb antics alumnes.

 

 • Accés al doctorat

  La normativa vigent a l’Estat espanyol no permet que els crèdits obtinguts en un màster propi comptabilitzin de cara a l’accés a un doctorat. Per accedir a un doctorat a l’Estat espanyol, cal haver realitzat un màster oficial o equiparable (per exemple, un màster d’un altre país que en aquest país habiliti per accedir al doctorat).

 

 • Disseny acadèmic: durada, requisits d’accés...

  La UAB aplica als plans d'estudi dels màsters propis processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els màsters oficials. Per exemple, s’expressen en crèdits ECTS, consten d’un mínim de 60 ECTS i per accedir-hi cal estar en possessió d’un títol de grau o equiparable. Això implica que aspectes com la durada o els requisits d’accés són iguals per a màsters oficials i màsters propis, i que ambdòs estan plenament adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 

 • Reconeixement en altres països

  En l'espai europeu d'estudis superiors EEES els màsters oficials són reconeguts a totes les universitats. És, però, la legislació de cada Estat que pot habilitar o no el reconeixement dels títols de l’Estat espanyol tant en relació als màsters oficials com als propis.

 

 • Convocatòries de beques i d’ocupació pública

  Els màsters oficials són necessaris per a accedir a llocs de treball convocats per les administracions públiques. Ara bé, depèn de cada convocatòria i de la institució que la realitzi establir-ne els requisits. En el cas de convocatòries d’institucions o empreses privades o de tercers països, novament serà la institució o empresa la que establirà a la convocatòria si aplica o no a màsters propis. Especialment en el sector privat, però també a nivell internacional, força convocatòries inclouen tant màsters oficials com propis.

 

 • Preu i model de finançament

  Els màsters oficials tenen finançament públic i privat: és a dir, l’Estat subvenciona una part de la matrícula i l’estudiant ha de realitzar el pagament de la resta. Aquest finançament públic parcial aplica, però, només a ciutadans de la Unió Europea o estrangers amb residència permanent. Els preus són diferents per cada programa: per a un estudiant de la UE o resident, un màster oficial de 60 crèdits ECTS de la UAB costarà entre 2.600€ i 4.100€, mentre que per un estudiant internacional no UE ni resident oscil·larà entre 4.100€ i 6.900€ (preus previstos per 2015-2016).

  Els títols propis, en canvi, s’autofinancen: és a dir, es financen bàsicament amb la matrícula dels estudiants. L’import de matrícula és el mateix tant per a estudiants locals com per a estudiants internacionals. A la UAB, un màster de 60 crèdits ECTS té un preu mitjà de 5.000€ (mitjana de preus 2015-2016).

  També hi ha màsters oficials que s’autofinancen. En aquests casos, la matrícula no té finançament públic i el preu mitjà és el mateix que el dels màsters propis.

  Mira la fitxa de cada programa per saber el preu d’un màster oficial o un màster propi a la UAB.

 

 • Professors universitaris i professionals del sector

  De la mateixa manera com succeeix en el grau o el doctorat, la docència dels màsters oficials la realitzen majoritàriament els professors de la universitat que atorga el títol. Els màsters propis en canvi incorporen generalment a l’equip docent professors d’altres universitats o professionals del sector.

 

 • Orientació pràctica i pràctiques en empreses

  Els màsters propis neixen precisament els anys 90 amb la voluntat d’aportar una orientació pràctica, i per tant incorporen sovint no només la possibilitat de fer pràctiques curriculars o no-curriculars (obligatòries o optatives), sinó també professionals del sector que aporten a la docència la orientació professionalitzadora que demana el mercat laboral. Els màsters oficials, si bé neixen el 2006 a partir de la segregació de la docència que incloïen els antics doctorats pre-Bolonya, s’han redefinit en molts casos aquests darrers anys per buscar també una orientació professionalitzadora, de manera que actualment tant un màster oficial com un màster propi et poden oferir una orientació pràctica i la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars o no-curriculars. El més important, per tant, és analitzar en detall els continguts i l’orientació de cada programa.

   


Tant els màsters oficials com els màsters propis de la UAB estan avalats per la Universitat Autònoma de Barcelona, que dissenya acadèmicament els diversos estudis i els avala amb el seu prestigi.

La UAB és una universitat pública i capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement.

El reconeixement internacional de la UAB es pot veure clarament en la seva posició capdavantera en els principals rànquings universitaris internacionals. Així la UAB es troba entre les capdavanteres de l’Estat espanyol en rànquings mundials com el QS World University Rankings (QS WUR), el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) i l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), i ocupa una posició destacada a escala mundial entre les universitats joves segons les classificacions específiques per a universitats de menys de 50 anys elaborades per QS i Times Higher Education.


Taula resum:

 
 

Màster Oficial

 

Màster Propi

Reconeixement en el mercat de treball Són requisit imprescindible per treballar en la funció pública.
Es valora el prestigi de la UAB + prestigi del programa.
Es valora el prestigi de la UAB + prestigi del programa.
Durada Entre 60 i 120 crèdits ECTS. Entre 60 i 120 crèdits ECTS.
Requisits d'accés Títol de grau o equiparable. Títol de grau o equiparable.
Accés al doctorat Dóna accés al doctorat. X A l’Estat espanyol, els màsters propis no donen accés al doctorat.
Reconeixement a d’altres països A l'EEES són reconeguts a totes les universitats.
Depèn de la legislació de cada país.
Compta amb l'aval de l'Estat i de la UAB.
Depèn de la legislació de cada país.
Compta amb l'aval de la UAB, que és una universitat pública de l'Estat espanyol.
Convocatòries de beques i d’ocupació pública Són necessaris per accedir a llocs de treball convocats per les administracions públiques. ? Depèn de la convocatòria: en les convocatòries públiques de l'Estat espanyol sovint es prioritzen els oficials o s'exclouen els propis.
Preu i model de finançament Finançament públic parcial: entre 2.600 i 4.100€ per a estudiants de la UE; entre 4.100 i 6.900€ per a estudiants internacionals. Excepte en els màsters oficials que s'autofinancen. Autofinançament: mitjana de 5.000 €.
Professors universitaris i professionals del sector Majoritàriament docents universitaris. Generalment, professors universitaris i professionals del sector.
Orientació pràctica i pràctiques en empreses N'hi ha amb orientació de recerca i amb orientació professionalitzadora, i sovint es plantegen itineraris perquè l'estudiant pugui triar. Orientació professionalitzadora, sovint incorporant pràctiques curriculars o no-curriculars.