Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Sol·licitud d'admissió

Sol·licitud d'admissió al màster

Preinscripció de Màster amb NIU

Per sol·licitar l'accés, cal que realitzis una sol·licitud d'admissió en línia (també es pot parlar de "preinscripció" o "inscripció": són diferents terminologies per referir-se al mateix procés).

Els estudiants que compleixen amb tots els requisits d'accés generals i específics i que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior a un 33%, tenen reservades un 5% de les places. En el cas dels màsters amb oferta inferior a 20 places, se'n reservarà una. Aquesta condició s'acreditarà mitjançant la presentació de qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent.

El procés d'admissió pot ser substancialment diferent en funció de si el màster que t'interessa es gestiona a la UAB o a través d'un centre adscrit.

En el següent llistat trobaràs tots els màsters oficials que gestionen l'accés directament des de la UAB. Et recomanem que segueixis les instruccions que trobaràs a l'apartat "Admissió" de la fitxa del màster que t'interessa.

Per sol·licitar l'admissió a la resta de màsters oficials que no gestionen l'accés des de la UAB, consulta la informació a la fitxa de cada un dels màsters.

Màsters que preinscriu la UAB: