Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Gestió de dades personals

Gestió de dades personals

Tractament de dades personals – RGPD

Autorització de la cessió de dades de caràcter personal dins de l'àmbit acadèmic

El tractament de dades de caràcter personal a la UAB es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l'execució de contractes i convenis, per a la defensa d'interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per al compliment d'obligacions legals, en l'exercici de competències i poders públics o per a la satisfacció d'interessos legítims de la UAB o de terceres persones.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori. Quan es formalitza la matrícula a la UAB i/o altres tràmits de caràcter administratiu s'informa de la cessió de dades a l'interessat. Aquesta té un caràcter obligatori en alguns casos, però quan no és així, l'estudiant ha de consentir expressament a fer els tractament de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta cessió pot ser modificada per part de la persona interessada a la pàgina de Serveis i tràmits en línia dins de qualsevol de les opcions a les quals l'alumnat tingui la possibilitat d'accedir a l'apartat "mi perfil".

Per poder accedir has de disposar de NIU i contrasenya de la UAB:

  • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB, tens assignat un número d'identificació universitari (NIU) i si recordes la contrasenya, accedeix directament a la sol·licitud.
  • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB però no recordes el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la teva contrasenya, torna a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.