Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Les xifres dels màsters oficials de la UAB

143 programes de màster universitari (2022-2023)
3.127 estudiants de màster universitari (2022-2023)
2.109 titulats de màster universitari (2021-2022)
514 titulats de màster universitari en centres adscrits (2021-2022)
2.443 estudiants de màster universitari de nou accés (2022-2023)
654 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2022-2023)