Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Suplement Europeu al Títol

Suplement Europeu al Títol

El suplement europeu al títol (SET) és un document que acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat. És un model de document que conté tota la informació sobre els teus estudis: el contingut, les competències, les qualificacions, les pràctiques externes, etc. El SET et garanteix que tot allò de què se t’ha avaluat cursant el grau tindrà la mateixa validesa en qualsevol altre país de l’EEES.

El SET ha d’incloure la informació següent:

  • Les dades de l’estudiant.
  • Informació de la titulació: nivell, continguts i resultats obtinguts.
  • Certificació del suplement.
  • Informació sobre el sistema d’educació superior.
  • Informació addicional.

El SET incrementa la transparència de les diferents titulacions d'ensenyament superior, en facilita el reconeixement en qualsevol altra universitat de l'EEES i evita la mala avaluació dels títols universitaris. Aquesta eina facilita el reconeixement acadèmic i professional mitjançant la transparència de les qualificacions, i proporciona la certesa que el títol que s’ha obtingut serà equiparable arreu de l’EEES; d'aquesta manera, ajuda a aconseguir un dels objectius pels quals va ser creat: l'ocupabilitat plena dels ciutadans europeus.

El SET està inclòs en les taxes que l’estudiant paga per obtenir el títol oficial.