La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Dijous, 09 de novembre de 2023

12,00 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Punt 2. Informe de l’Equip de Govern:

2.1. Informe de la presidència de la Comissió

2.2. Informe d’altres membres de l’Equip

Punt  3. Presentació del Pla d’increment de docència en català a les universitats catalanes

Punt 4. Aprovació de les propostes d’assignatures de la UAB Barcelona Summer School 2023-2024

Punt 5. Aprovació de la convocatòria d’estades PDI-ECIU per formació (decau)

Punt 6. Aprovació de la convocatòria d’estades de coordinació (decau)

Punt 7.  Aprovació de la convocatòria d’organització BIP estudis projecte KA131-2023

Punt 8. Aprovació de les convocatòries IN i OUT KA171 2023 per a PDI, PTGAS i estudiants

Punt 9. Afers de tràmit

Punt 10. Torn obert de paraules