La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Honoris causa

Com es proposa?

D’acord amb els Estatuts de la UAB, les facultats, escoles, departaments i instituts poden proposar per al títol de doctor honoris causa aquelles persones que, per la seva activitat rellevant en el camp de la docència, de la recerca o de la cultura, en siguin considerades mereixedores. El nomenament de doctor honoris causa correspon al Consell de Govern, d’acord amb els requisits que aprovi per al seu atorgament.

Persones investides doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona: