La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Acords dels òrgans de governA continuació es poden consultar els acords del Claustre, Consell de Govern i Comissions del Consell de Govern.