La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Recerca, Transferència i Innovació

Dijous, 21 de desembre de 2023

09,30 h