Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de dret
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia Màster Oficial UAB 80 places Presencial
Criminologia i Execució Penal Interuniversitari
Dret Empresarial Màster Oficial UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari
Integració Europea Màster Oficial UAB 40 places Presencial.