Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Documentació per justificar un projecte

A continuació trobareu informació per a sol·licitar documentació de justificació de projectes.

Petició de documentació per a la justificació de projectes:

 • Certificat de retribucions.
 • Contracte.
 • Cost/hora.
 • Cost anual (no disponible a la carpeta "Documents Departaments" a Nebula).
 • Diligència/Addenda al contracte.
 • Informe Dades Cotització (IDC/PL-NSS).
 • Justificació econòmica signada (cal adjuntar justificació per signar).
 • Justificant/Certificat de pagament bancari.
 • Model 111 IRPF.
 • Model 190 IRPF.
 • Rebut Liquidació Cotitzacions_RLC (abans TC1).
 • Relació nominal Treballadors_RNT (abans TC2).
 • Rebut nòmina o full de salari.
 • Altres.

 • En fer la tramesa rebreu un missatge electrònic a l'adreça associada al NIU sol·licitant donant-vos accés a una carpeta compartida on s'anirà pujant la documentació sol·licitada.
 • Un cop estigui tota la documentació pujada, rebreu missatge electrònic informant-vos al respecte.

 • La documentació sol·licitada serà pujada a la carpeta compartida associada a la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies laborables (excepte en períodes vacacionals i/o per possibles casos de certificats de pagaments bancaris antics).
 • Les peticions seran ateses per ordre de recepció.

Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques

Àrea d'Economia i Finances

Telèfon: 93 581 25 99

Correu electrònic: justificacions.economiques@uab.cat