Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Organigrama del PTGAS

Organigrama

L’organigrama representa gràficament l’estructura organitzativa del personal d’administració i serveis.

És una eina informativa i administrativa, on es poden veure de manera senzilla i esquemàtica les dades generals dels llocs de treball dins de les unitats orgàniques i funcionals, i les seves relacions jeràrquiques en l’estructura de l’organització.

 

Organigrama del PTGAS de la UAB - 31 de desembre de 2021

Organigrama del PTGAS de la UAB - 31 de maig de 2018