Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Formularis de selecció i contractació

Formularis de selecció i contractació

Formularis de propostes de places de plantilla B

Formularis de selecció

PAS/PDI amb finançament específic + convocatòries gestionades per l'AGR:

PDI no permanent:

Professorat substitut:

Col·laboradors de docència o de recerca:

Estudiants en pràctiques:

Tràmits d'estrangeria per qualsevol categoria:


Formulari de sol·licitud de dades recursos humans: