La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departaments

Els departaments són les unitats encarregades d'organitzar i desenvolupar l'activitat del personal docent i investigador. Cada departament correspon a un camp de coneixement i es divideix en diferents àrees més específiques. La UAB té prop de seixanta departaments que abasten totes les disciplines de coneixement.