La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Planificació estratègica

Missió i visió

Missió

La UAB és una universitat pública i catalana que contribueix a la millora de la societat i al desenvolupament econòmic mitjançant una oferta formativa sòlida i amb la generació i la transferència de coneixement.

La UAB és una universitat reconeguda per la seva vocació de servei públic, l’alt compromís amb l’entorn territorial i social, l’elevat grau d’autonomia, flexibilitat, dinamisme i eficàcia de totes les seves activitatsi el seu model de gestió saludable i sostenible als campus. Així mateix, és reconeguda internacionalment per la seva contribució a donar resposta als reptes socials des de la innovació i amb un compromís ètic, per l’enfocament interdisciplinari en docència i recerca.

Plans i programes estratègics