La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

Docència

109 titulacions de grau (2022-2023)
143 programes de màster universitari (2022-2023)
135 programes de màster propi (2021-2022)
314 diplomes i cursos de postgrau (2021-2022)
27.301 estudiants de grau (25.709 equivalents a temps complet) (2022-2023)
3.127 estudiants de màster universitari (2022-2023)
2.290 estudiants de màster propi (2021-2022)
4.041 estudiants de diplomes i cursos de postgrau (2021-2022)
7.180 estudiants de grau de nou accés (2022-2023)
2.443 estudiants de màster universitari de nou accés (2022-2023)
4.982 titulats de grau (2021-2022)
2.109 titulats de màster universitari (2021-2022)
5.236 estudiants de grau en centres adscrits (2022-2023)
654 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2022-2023)
1.474 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2022-2023)
502 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2022-2023)
1.001 titulats de grau en centres adscrits (2021-2022)
514 titulats de màster universitari en centres adscrits (2021-2022)
60 cursos MOOC a Coursera (2022-2023)
253.150 inscrits als cursos MOOC (2022-2023)
86% Taxa de rendiment de grau (2021-2022)
93% Taxa d'ocupació (AQU 2020)

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2022-2023)
24 doctorats industrials (2022)
4.587 estudiants de doctorat (2022-2023)
745 tesis doctorals llegides (2021-2022)
92 projectes de recerca internacionals (2022)
262 projectes de recerca nacionals (2022)
9 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2021-2022)
4.901 articles publicats (2022, Scopus)
576 investigadors en formació (2022)
623 convenis de recerca (2022)
16 patents prioritàries sol·licitades (2022)
12 noves empreses creades al campus de la UAB (2021)
78,3% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2022)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
106,2 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2022)
85,8 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2022)
20,4 M€ de convenis de recerca i prestació de serveis (2022)

Internacionalització

1.423 estudiants estrangers de grau (2022-2023)
5,2% d'estudiants estrangers de grau (2022-2023)
1.086 estudiants estrangers de màster universitari (2022-2023)
34,7% d'estudiants estrangers de màster universitari (2022-2023)
1.016 estudiants estrangers de màster propi (2021-2022)
44,4% d'estudiants estrangers de màster propi (2021-2022)
1.762 estudiants estrangers de doctorat (2022-2023)
38,4% d'estudiants estrangers de doctorat (2022-2023)
1.414 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2022-2023)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
1.725 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2022-2023)
2.378 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2022-2023)
397 personal acadèmic estranger (2022)
9,5% de personal acadèmic estranger (2022)
25% de programes de màster universitari en anglès (2022-2023)
9 màsters Erasmus Mundus (2022-2023)
54,3% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2023)

Organització

4.200 personal acadèmic (2022)
2.957 personal acadèmic equivalent a temps complet (2022)
1.334 PDI permanent (2022)
2.271 personal d'administració i serveis (2022)
15 centres docents propis
10 centres docents adscrits
57 departaments
177 grups de recerca reconeguts (2022)
25 centres d'estudis i de recerca
9 instituts de recerca propis
39 instituts de recerca vinculats
7 serveis generals de suport a la comunitat universitària
56 serveis de suport a la recerca i a la transferència
1 serveis de suport a la docència

Pressupost i finançament

367,7 M€ pressupost liquidat d'ingressos (2022)
61,0% de subvenció pública respecte del pressupost total (2022)

Totes les xifres de la UAB

Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2022-2023