La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Càtedres universitàries

Càtedres UAB

La UAB és dipositària de múltiples càtedres, a través de les quals, aprofundeix en l'estudi i la recerca d'una matèria concreta. Són gestionades en col·laboració amb altres institucions, empreses i organismes internacionals, tot facilitant així la col·laboració i les sinergies de la UAB amb entitats alienes al món universitari.

Les càtedres de la UAB abasten àmbits diversos del coneixement, des de la salut i la prevenció fins al patrimoni cultural o el foment de valors ètics. Gaudeixen de gran prestigi i contribueixen a vehicular la transferència de coneixement i tecnologia cap a la societat.

La Càtedra d’Educació Comunitària neix el desembre del 2013 de la mà de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del grup de recerca ERDISC del Departament de Pedagogia Aplicada i de la Fundació Obra Social La Caixa amb la voluntat d’esdevenir un referent entre els estudiosos de la temàtica així com entre les persones i agents implicats en la planificació i realització d’accions educatives, que actuen especialment en àmbits socioeconòmics desafavorits.

Càtedra d'Educació Comunitària

La Càtedra de Recerca Avedis Donavedian, es va crear el novembre de l'any 2000 i està adscrita al Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB. El seu objectiu és la recerca en l'àmbit de la millora de la qualitat de l'assistència sanitària.

Càtedra de Recerca Avedis Donavedian

La Càtedra Jordi Arbonès de Traducció, de caràcter honorífic, va ser creada per la Facultat de Traducció i d'Interpretació i el Departament de Traducció i d'Interpretació el 21 de maig de 2003, arran de la cessió del llegat d'aquest traductor, mort dos anys abans.

Jordi Arbonès constitueix un cas especial en la història de la traducció i la literatura recents, perquè, d'una banda, va donar a conèixer al lector català grans noms de la literatura anglosaxona i, de l'altra, va dur a terme una obra de creació en gairebé tots els gèneres, encara poc coneguda.

La Càtedra, mitjançant una comissió, es proposa vetllar per la conservació, la difusió i l'estudi de l'obra de Jordi Arbonès i alhora promoure la recerca sobre traducció i literatura catalana.

Càtedra Jordi Arbonès de Traducció

A partir del 27 de febrer de 2002, la UAB acull el fons documental del poeta José Agustín Goytisolo. El llegat inclou manuscrits, correspondència, arxiu fotogràfic i textos impresos i ha estat cedit per la muller i la filla del poeta.

La Càtedra José Agustín Goytisolo està vinculada a la Facultat de Filosofia i Lletres i més concretament, al Departament de Filologia Espanyola. La seva responsable és la professora Carme Riera.

La Càtedra Unesco de Comunicació de la UAB va néixer l'any 1989 i és la primera d'aquestes característiques que es va crear a tot el món. La Càtedra està adscrita a l'Institut de la Comunicació (InCom) que té cura de la seva gestió.

Els objectius de la Càtedra són el desenvolupament d'activitats acadèmiques i de recerca sobre temes de comunicació per part d'especialistes de relleu internacional, recolzar les iniciatives de la Unesco en el camp de la comunicació, divulgar les idees i els valors de la Unesco i difondre i promocionar els temes de la Unesco en Comunicació: comunicació i mitjans de comunicació, informació, informàtica i infoestructures i Programa Internacional per al Desenvolupament de les Comunicacions.

Càtedra UNESCO de Comunicació

La Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans va ser creada el desembre de 1996 a través d'un conveni entre la UNESCO, el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i la UAB, amb la finalitat de promoure reflexions, estudis i activitats al voltant de la Cultura de Pau, el desarmament, la prevenció de conflictes violents i d'altres temàtiques relacionades amb la Pau i els Drets Humans.

L'estiu de 1999, la Càtedra va ampliar les seves activitats amb la creació de l'Escola de Cultura de Pau. El titular de la Càtedra UNESCO, així com el director de l'Escola, és Vicenç Fisas.

Càtedra UNESCO Pau i Drets Humans

El Comitè Olímpic Internacional i la UAB van signar, el 9 de gener de 1995, a Lausana, un conveni de col·laboració per constituir la primera Càtedra Internacional d'Olimpisme a nivell mundial. Els objectius d'aquesta Càtedra són la investigació, la formació, la documentació i la divulgació dels ideals del moviment olímpic.

La Càtedra facilita també la cooperació entre el moviment olímpic i les universitats, especialment en el camp de les ciències socials i les humanitats. El coordinador general de la Càtedra és Miquel de Moragas, catedràtic de Comunicació i fundador del Centre d'Estudis Olímpics de la UAB.

La Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Família es va crear el març de l'any 2001 i depèn de la Unitat d'Atenció Primària del Departament de Medicina de la UAB.

El seu objectiu és promoure el desenvolupament de la docència i la investigació en el camp de la Medicina de Família i de l'Atenció Primària de Salut, a través d'un conjunt d'activitats formatives, investigadores i d'informació i documentació.

La Càtedra d'Investigació en Oftalmologia "Joaquim Barraquer" és fruït d'un conveni de col·laboració entre l'Institut Universitari Barraquer i la UAB. Les seves principals línies de recerca actuals són la millora de la cirurgia de les cataractes, la seguretat de la il·luminació dels microscopis quirúrgics i la importància de la sensibilitat a l'enlluernament i dels trastorns de la funció visual en els conductors europeus.

Càtedra d'Investigació en Oftalmologia "Joaquim Barraquer"

La Càtedra de Mobilitat i Seguretat Viària té com a missió la dinamització de la docència, la recerca i la transferència de tecnologia en l'àmbit de la prevenció i de la seguretat viària i de la mobilitat. La Càtedra està dotada econòmicament per la Fundació RACC i s'ubica a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral.

La Càtedra de Recerca Cardiovascular es va crear el 1995, fruït de la col·laboració de la UAB amb l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i la Fundació Catalana Occidente. La seva activitat es centra en la investigació dels mecanismes de prevenció de malalties cardiovasculars. La Càtedra realitza tasques de recerca en el camp de l'anàlisi dels factors de risc coronari i dels elements de prevenció d'aquests riscos.

La Càtedra de Recerca en Cardiologia Clínica neix fruït d'un conveni entre l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i la UAB el gener de 2004. La Càtedra dóna suport al Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau, concretament en els vessants de recerca clínica i aplicada, i de docència.

La Càtedra de Malalties Infeccioses neix fruït de la col·laboració entre l'Institut Universitari de la Fundació Parc Taulí i la UAB. L'objectiu de la Càtedra és promoure la docència i la recerca en l'àmbit de les malalties infeccioses.

Entre les activitats docents, destaquen l'organització de dos cursos de doctorat, així com diverses trobades i reunions per analitzar aspectes determinats de les malalties infeccioses. La principal línia de recerca de la Càtedra és la Zoonosis, és a dir, la transmissió de malalties infeccioses per part dels animals.

La Càtedra està vinculada al Departament de Medicina però manté també una relació estreta amb la Facultat de Veterinària de la UAB. El director de la Càtedra és el doctor Ferran Segura Porta, professor titular de la UAB.

La Càtedra sobre Educació i Formació Viària es va crear el 4 de novembre de 2004 i està vinculada al Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l'Educació. El seu objectiu és promoure la formació, l'educació, la recerca, la informació i la documentació per tal de fomentar la reducció de l'accidentalitat del trànsit a Catalunya.

La Càtedra servirà també per dinamitzar i afavorir la col·laboració entre entitats, professors i investigadors d'alt renom internacional amb els investigadors i professors de la UAB, en la línia de la reducció de l'accidentalitat, en la mobilitat, des de la formació i l'educació viària.

La Càtedra de Fisiologia Aplicada neix fruït de la col·laboració entre l'Institut Universitari de la Fundació Parc Taulí i la UAB. La línia de recerca principal de la Càtedra és la insuficiència respiratòria aguda i se n'investiguen 4 àrees: l'epidemiologia de la insuficiència respiratòria aguda, els mecanismes fisiopatològics de la lesió aguda pulmonar, la mecànica pulmonar i la ventilació mecànica artificial i el tractament específic de la lesió aguda pulmonar.

Les activitats de recerca es realitzen en el Centre de Crítics i en el Laboratori de Fisiopatologia Experimental de la Corporació Sanitària del Parc Taulí. Pel que fa a les activitats docents, la Càtedra organitza 2 programes de doctorat i 2 postgraus en infermeria.

La tasca científica de la Càtedra està reconeguda internacionalment i forma part de la Xarxa de Recerca Insuficiència Respiratòria Aguda (Red- GIRA) FIS G03/063. A més, cada any la Càtedra organitza el Simposi Internacional sobre infeccions en el malalt crític. La Càtedra està vinculada al Departament de Medicina i el seu director és Antoni Artigas Raventós, professor de la UAB.

L'1 de juliol de 2005, la UAB, l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) i els laboratoris Menarini creen la Càtedra UAB-IMAS-Menarini d'Investigació i Docència en Dolor. Aquesta iniciativa pretén atendre les demandes de la societat actual que exigeix un abordatge adequat del dolor. Pel que fa a la recerca, les tres entitats signants promouran projectes relacionats amb la fisiopatologia i el tractament del dolor, dirigits pel personal científic i acadèmic de la Càtedra. L'activitat docent de la càtedra es centrarà en la creació d'un programa de postgrau a partir de 2006. La doctora Margarita Puig dirigeix la càtedra.

La Càtedra "El cervell social" neix el juny de 2006 fruit del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la UAB. Aquesta entitat, que depèn del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, es proposa treure a la llum noves maneres d'entendre el comportament social de l'ésser humà. Per assolir-ho, la Càtedra "El cervell social" pretén seguir un acostament eclèctic que aplegui contribucions de diferents disciplines, com la neurociència, la psicologia, la neurobiologia, l'antropologia, la lingüística, la intel·ligència artificial, la sociologia i la filosofia, que tenen com a objecte d'estudi l'esfera social de l'ésser humà en el context de com funciona el cervell i com ha estat el seu passat evolutiu.

Els objectius de la Càtedra inclouen organitzar trobades internacionals d'alt nivell científic; actuar com a promotor de contactes, intercanvis i col·laboracions entre investigadors de l'àmbit de la neurociència social; fer partícip el gran públic del diàleg establert entre diferents disciplines; desenvolupar noves línies d'investigació dins de l'àmbit de la neurociència social, i finalment, disseminar els coneixements adquirits i posar-los a l'abast d'institucions o individus que se'n puguin beneficiar.

La Càtedra de Recerca Qualitativa UAB-IES-FDR, adscrita al Departament de Psicologia Social i gestionada per la Fundació Doctor Robert, té per missió contribuir, impulsar i consolidar la recerca i avaluació qualitativa i participativa, especialment en l'àrea de la salut i social, des d'una perspectiva de treball multiprofessional i multisectorial.

La Càtedra 'Antoni Serra Ramoneda' és fruit de la col·laboració entre la UAB i Caixa Catalunya amb la finalitat principal de promoure la recerca en el camp de l'Economia de l'Empresa a través de la contractació d'un o varis investigadors de contrastada vàlua.

Adscrita al Departament d'Economia de l'Empresa de la UAB, la Càtedra 'Antoni Serra Ramoneda' té com a objectiu principal promoure la recerca en el camp de l'Economia de l'Empresa, ja sigui en el seu vessant organitzatiu, financer, comercial o productiu. Per aquest motiu, potencia la preparació de publicacions i tot un seguit d'activitats investigadores tals com la col·laboració amb d'altres investigadors i centres de recerca, organitza conferències i workshops, promou la presentació de seminaris i impulsa la realització de tesis doctorals en col·laboració amb el Departament d'Economia de l'Empresa i el Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial.

La Càtedra de Recerca EUGIN es va crear a partir de l’acord de col·laboració entre el Parc de Recerca de la UAB i la Clínica EUGIN (EUVITRO S.L.) amb l'objectiu de promoure un conjunt d'activitats en l'àmbit de l'estudi de la diagnosi genètica preimplantacional.

La Càtedra José Saramago va ser creada l'any 2007 per l'Instituto Camões a la UAB arran de la feina desenvolupada des del 2001 pel Centro de Língua Portuguesa / Instituto Camões de Barcelona. El seu objectiu és promoure la llengua i la cultura portugueses amb una vocació transdisciplinària, per tal d'establir col·laboracions amb altres càtedres, projectes, universitats i institucions públiques i privades.

Aquesta càtedra deu el seu nom l'escriptor portuguès José Saramago, Premi Nobel de Literatura, i té la seva seu a Barcelona. Els seus projectes s'enquadren en l'àmbit del foment de la investigació de les relacions culturals ibèriques, donant especial rellevància a les relacions històriques i culturals entre Portugal i els territoris de parla catalana: Catalunya, les illes Balears, el País Valencià i el Principat d'Andorra.
També adquireixen una especial importància els projectes relacionats amb els països africans de llengua oficial portuguesa i els països de l'Amèrica Llatina.

Centro de Língua Portuguesa / Instituto Camões de Barcelona

La Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l’Envelliment Fisiològic es crea a partir del conveni, entre la Societat Espanyolade Medicina i Cirurgia Cosmètica (SEMCC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de data 1 d’abril de 2012.

La SEMCC és una associació sense ànim de lucre, amb persona jurídica pròpia, que té com finalitat, entre d'altres, potenciar la investigació en l'àmbit de l'envelliment i està interessada en el desenvolupament de polítiques de suport a la investigació, la docència i a les activitats d'interès científic general relacionades amb iniciatives dirigides a la recerca bàsica dels processos que són propis de l'envelliment fisiològic i afecten la qualitat de vida així com dels que ocasionen alteracions de la imatge corporal.

La càtedra, adscrita al Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB, és el marc per a la realització de les següents activitats:

  • Desenvolupar programes d'investigació relacionats amb l'estudi dels processos generalitzats i localitzats que són propis tant de l'envelliment fisiològic com del patològic, així com dels que ocasionen alteracions de la pròpia imatge corporal.
  • Recolzar la publicació de monografies sobre els temes objecte d'estudi per la Càtedra.
  • Desenvolupar activitats culturals i de difusió de l'activitat docent i investigadora, que siguin acordades.
  • Organitzar i celebrar activitats formatives tals com seminaris, jornades, cicles de conferències o classes magistrals.
  • Impulsar, supervisar i/o gestionar propostes per a la normalització i estandardització, mitjançant la especificació de requisits, del serveis clínics i assistencials d’aquest àmbit al nostre país.

El director de la Càtedra es el professor Jaume Alijotas i Reig del Departament de Medicina de la UAB.

Logo càtedra
La Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals va ser creada el 14 d’abril de 2009 i és fruit de la dilatada col·laboració entre la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). El seu objectiu és la promoció d’activitats de recerca, transferència de coneixement i formació en l’àmbit del dret, la hisenda i la gestió dels ens locals.

La Càtedra està adscrita al Departament de dret públic i ciències historicojurídiques i la seva directora és la Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu.

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques