Qualitat docent

Aplicació

Guies Docents Aplicació

Informacions rellevants de guies docents per al curs 2023-2024

L'aplicació informàtica per a l'elaboració de les guies docents (GD) és una eina desenvolupada per a documentar la definició i l'organització d'una asignatura, o mòdul, i mostrar-la a través del portal de la UAB, del Campus Virtual (CV) i del DDD.

Els seus objectius són:

  1. Documentar els objectius, competències, resultats d'aprenentatge, continguts, activitats formatives i sistema d'avaluació de cadascuna de les assignatures o mòduls impartits en els programes formatius de la UAB, així com el professor responsable i les dades pròpies de l'assignatura (codi, lloc, etc...).
  2. Garantir que les competències, els resultats d'aprenentatge, la càrrega global de l'estudiant i l'avaluació de les competències s'han programat conforme a la memòria acreditada de la titulació.
  3. Documentar la planificació anual de les assignatures especificant el nombre de grups, l'equip docent, la llengua i/o llengües emprades, les activitats d'aprenentatge, el lliurament de treballs i la realització de proves d'avaluació.
  4. Generar una sortida d'aquesta documentació per a la seva difusió i transparència a d'altres serveis com el Portal o el Campus Virtual de la UAB.
  5. L'aplicatiu és una eina d'ajuda al seguiment i acreditació dels programes formatius de la universitat.
  6. Finalment, l'aplicatiu garanteix una imatge homogènia de totes les Guies Docents de la universitat amb independència del Centre i la titulació d'origen.

Per a descarregar el manual d'ús del GD: 
Manual d'ús de Graus (PDF)
Manual d'ús de Màsters (PDF)

Per qualsevol dubte sobre el GD pots enviar un correu a l'adreça oqd.guies.docents@uab.cat i en un termini màxim de tres dies et donarem resposta.