Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Jubilacions

Jubilacions del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)

Actualment existeixen tres possibilitats a l’hora de jubilar-se:

Es poden acollir les persones afiliades a la Seguretat Social i en situació d’alta (o situació assimilada a l’alta), amb unes condicions d’edat determinades, un període mínim de cotització i un fet causant.

Us facilitem l’enllaç a la web de la seguretat social on trobareu tota la informació,

Recomanem abans de formalitzar la petició que feu una simulació al web de la seguretat social, per assegurar-vos que compliu els requisits.

Per tal de sol·licitar la jubilació ordinària, cal fer la petició al JIRA enllaç i adjuntar la vida laboral i la sol·licitud corresponent:

La jubilació anticipada voluntària és aquella en la qual el treballador decideix posar fi a la seva vida laboral abans de l’edat legal de jubilació. Els requisits generals són els següents:

  • Cal tenir com a mínim 2 anys menys de l’edat de jubilació legal (durant l’any 2025 i 2026 per poder-se jubilar de manera ordinària als 65 anys cal tenir 38 anys i 3 mesos cotitzats o més)
  • Estar d’alta o assimilat a l’alta en el moment de la sol·licitud,
  • La pensió resultant no pot ser inferior a la pensió mínima de l’edat ordinària.
  • i s’ha d’haver cotitzat un mínim de 35 anys.

Recomanem abans de formalitzar la petició que feu una simulació al web de la seguretat social, per assegurar-vos que compliu els requisits.

Cal tenir en compte que existeix un coeficient reductor de la pensió que es s’incrementa  contra més s’avança la data de la jubilació anticipada (enllaç taula coeficients reductors).

Us facilitem l’enllaç al web de la seguretat social on trobareu tota la informació.

Per tal de sol·licitar la jubilació ordinària, cal fer la petició al JIRA enllaç i adjuntar la vida laboral i la sol·licitud corresponent.

La  jubilació parcial ens permet arribar al 75% de reducció màxima quan la mesura vingui acompanyada de la formalització d'un contracte de relleu amb un treballador més jove, amb caràcter indefinit, a temps complet, i una durada mínima d'almenys dos anys més que el que li quedi al treballador per arribar a l'edat ordinària de jubilació. L'incompliment d'aquesta condició generarà obligacions de compensació a la UAB. Aquesta modalitat només s’aplica al PTGAS Laboral.

Cal tenir en compte al sol·licitar-la que tot i tenir els requisits no es concedeix de manera automàtica, atès que està vinculada a la contractació d’un rellevista a temps complet i a la validació per part de la Gerència.

Us facilitem l’enllaç de la web de la Seguretat Social on trobareu tota la informació.

Per tal de sol·licitar la jubilació ordinària, cal fer la petició al JIRA enllaç i adjuntar la vida laboral i la sol·licitud corresponent: