INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Autorització de retorn

Autorització de retorn

D'acord amb l'article 5 del Reial decret 557/2011, els ciutadans extracomunitaris que vulguin entrar a l'Estat espanyol des de un país de fora de l'espai Schengen, mentre estiguin sol·licitant la pròrroga de l'autorització d'estada o encara no disposin de la nova targeta d'identitat d'estranger (TIE), han de sol·licitar una autorització de retorn.

L’autorització de retorn tindrà una vigència no superior a noranta dies des de la caducitat de l’autorització de residència o estada, si es sol·licita amb anterioritat a aquesta caducitat.

En el cas que es sol·liciti en un moment posterior a la caducitat de l’autorització de residència o d’estada, l’autorització de retorn tindrà una vigència no superior a noranta dies des de que sigui concedida.

La sol·licitud i l'expedició de les autoritzacions de retorn es duu a terme a les comissaries del Cos Nacional de Policia, s'ha de sol·licitar cita prèvia mitjançant el web.

Més informació:
Autorització de retorn - Full informatiu
Formulari EX 13