INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Registre NIE

Tràmits per a estudiants de la Unió Europea

Els professors i els estudiants ciutadans de la Unió Europea no necessiten fer cap tràmit administratiu abans d'arribar a l'Estat espanyol. 

D'acord amb la legislació vigent, tots els estudiants que pertanyin a un estat membre de la Unió Europea o un altre estat que formi part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, així com la Confederació Suïssa, i que tinguin la intenció de residir a l'Estat espanyol per a un període superior a tres mesos, han de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers, on obtindran un certificat de registre i un número d'identificació d'estranger (NIE).

Cal fer el registre personalment a la comissaria de la Policia Nacional a la ciutat de residència (demana cita previa aquí).

La documentació que han d'aportar és la següent:

  1. Formulari de registre EX18: original i fotocopia. Instruccions per a omplir el formulari EX18
  2. Passaport vigent o targeta d'identitat del seu país: original i fotocopia
  3. Original i còpia de la matrícula del centre d'estudis o Certificat d'arribada
  4. Targeta Sanitària Europea o Assegurança Medica
  5. Volant d'Empadronament (Registrar-se al municipi, troba les instruccións aquí)
  6. Declaració jurada de que l'estudiant disposa de recursos económics suficients durant la seva estada a Espanya (model).
  7. Taxa 790 Codi 012 (12€): Opció "Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residente de gamiliar de un ciudadano de la unión"

A l'International Support Service es facilita tota la informació sobre la documentació necessària i l'adreça de la comissaria de policia més propera a la residència de la persona interessada.