INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Mobilitat UE

MOBILITAT PELS PAÏSOS DE LA UE PER ESTUDIANTS REGULARS EXTRACOMUNITARIS

Tots aquells ciutadans extracomunitaris que tinguin un permís de residencia d’algun altre país de la Unió Europea poden entrar a Espanya sense haver de sol·licitar un visat sempre i quan el seu permís de residencia de la UE sigui vàlid durant el període d'aplicació.

És necessari demanar un permís d’estada a l'oficina d’estrangers a Barcelona en els primers 30 dies de l’arribada a Espanya. L'estudiant podrà enviar la documentació necessària a L'International Support Service per a que ho presenti de forma electrònica.

En cas de voler-ho presentar-ho personalment l'estudiant haurà de presentar la documentació a  Carrer Murcia 42, o a la Seu Electrònica .

Documentació necessària:

 • Segell d’entrada o declaració d’entrada: Pots demanar un segell d’entrada al teu passaport a la Estació de Policia de l’aeroport de Barcelona (menú esquerra - security - security personnel - national policy) a la teva arribada a Espanya. Com alternativa pots fer una declaració d’entrada a la Oficina de Policia Nacional a Barcelona (Rambla Guipuzcoa 74 o Passeig Sant Joan 189-193) en els primers 3 dies de l’arribada a Espanya. Si us plau, tingueu en compte que no serà possible obtenir el permís sense el segell o declaració d’entrada.
 • Formulari EX-00 (original + 1 copia) opció: “Estancia por estudios intramovilidad UE”
 • Passaport (còpia de totes les pàgines, incloses les en blanc)
 • Original i còpia del permís de residencia de la UE
 • Carta d’admissió de la UAB
 • Mitjans econòmics (Consulta la taula de mitjans econòmics). Es pot demostrar mitjançant algun d’aquests documents:
  • Certificat bancari
  • Beca (legalitzada i traduïda al castellà per traductor jurat)
  • Declaració d’un familiar (legalitzada i traduïda al castellà per traductor jurat)
 • Assegurança de salut privada o Targeta Sanitaria Europea.

Per períodes d’estada superiors als 6 mesos, s’han de presentar també:

 • Certificat mèdic
 • Antecedents penals dels països en que s’han viscut durant els últims 5 anys (legalitzats i traduïts al castellà, per traductor jurat)

No dubteu en contactar-nos (international.support@uab.cat) per més informació.

 

MOBILITAT PELS PAÏSOS DE LA UE PER ESTUDIANTS D'INTERCANVI EXTRACOMUNITARIS

Els estudiants que tinguin una autorització d'estudis expedida per un altre Estat membre de la UE i que participin en un programa de la Unió o multilateral que inclogui mesures de mobilitat o estiguin coberts per un acord entre la UAB i altres institucions europees d'ensenyament superior, tindran dret a entrar i romandre a Espanya, durant un període de fins a 360 dies, a fi de realitzar part dels seus estudis a la UAB, sempre que el permís de l'altre estat membre sigui vàlid durant tota l'estada.

Per això, la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​mitjançant l'Internacional Support Service, presentarà una Comunicació de desplaçament per estudis UE a l'Oficina d'Estrangers per mitjans electrònics en els primers 30 dies des de l’arribada a Espanya.

Els documents necessaris són:

 • Segell d’entrada o declaració d’entrada: Pots demanar un segell d’entrada al teu passaport a la Estació de Policia de l’aeroport de Barcelona (menú esquerra - security - security personnel - national policy)a la teva arribada a Espanya. Com alternativa pots fer una declaració d’entrada a la Oficina de Policia Nacional a Barcelona (Rambla Guipuzcoa 74) en els primers 3 dies de l’arribada a Espanya. Si us plau, tingueu en compte que no serà possible obtenir el permís sense el segell o declaració d’entrada.
 • Formulari Comunicació de desplaçament per Estudis UE: omplir només les dades de l'estudiant.
 • Passaport (copia de totes les pàgines, incloses les en blanc)
 • Original i copia del permís de residencia de la UE
 • Carta d’admissió de la UAB
 • Mitjans econòmics. Es pot demostrar mitjançant algun d’aquests documents:
  • Certificat bancari
  • Beca (legalitzada i traduïda al castellà per traductor jurat)
  • Declaració d’un familiar (legalitzada i traduïda al castellà per traductor jurat)
  • Consulta la taula amb totes les opcions aquí.
 • Assegurança de salut privada o Targeta Sanitaria Europea.

No dubteu en contactar-nos (international.support@uab.cat) per més informació.