INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Procediments legals pel personal extracomunitari

.

SIGNATURA ELECTRÓNICA

Per poder presentar les sol·licituds electronicament és necessari disposar d'una signatura electrònica, la qual es pot obtenir en questa web. Després d’omplir la sol·licitud, és necessari personar-se a l’Oficina de Registre més propera o a la Unitat de l’Arxiu General i Registre de la UAB.  

Recordeu que no podreu  obtenir la signatura electrònica amb el NIE caducat!