Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Defensa de la tesi

Per defensar la tesi et recomanem que consultis l'apartat Dipòsit.

També has de tenir en compte que els períodes de vacances de Setmana Santa, Nadal i el mes d'agost no es poden tenir en compte per comptabilitzar els terminis del dipòsit de la lectura d'una tesi.

Consulta també l'apartat del full TESEO i la digitalització de la tesi per al TDX.

Tenim una adreça específica per si tens dubtes sobre el dipòsit de la tesi doctoral: tesis@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

La Vicesecretaria d'Estudis del Consell de Coordinació Universitària va informar les universitats del nou procediment per a l'elaboració i l'enviament de la fitxa TESEO.

Aquesta recollida de dades cal fer-la mitjançant una nova aplicació informàtica en format web, a l'adreça següent: https://www.educacion.gob.es/teseo.

Dels dipòsits que s'han fet des de gener de 2020, l'Escola de Doctorat introduirà, en els repositoris de TDX i TESEO, la informació de les dades de la tesi, de manera que no serà necessari que l'estudiant de doctorat hi faci cap més gestió. La informació serà la que s'hagi entrat en el dipòsit online de la tesi.

Per resoldre qualsevol dubte, envia un email a tesis@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

Procediment per registrar una tesi doctoral al Registre de la Propietat Intel.lectual

Els doctors poden registrar de manera voluntària la seva tesi en el Registre de la Propietat Intel·lectual (RPI) de Catalunya. Aquest servei depèn del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les oficines on es pot fer aquest registre estan ubicades a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 184, baixos), Girona, Lleida i Tarragona.

Què és el Registre de la Propietat Intel·lectual i què s'hi pot registrar?

El Registre de la Propietat Intel·lectual és un organisme previst en la Llei de Propietat Intel·lectual, concebut com un dels sistemes de protecció dels drets de Propietat Intel·lectual a través de la prova i la publicitat dels drets que s'inscriuen.

Mitjançant la inscripció de les obres susceptibles de protecció en el Registre competent s'obté un mitjà de prova per acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica de l'obra.

En els Registres de la Propietat Intel·lectual es registren drets que recauen sobre les obres susceptibles de protecció. En concret hi ha uns drets morals (decidir si l'obra ha d'ésser divulgada, el dret al reconeixement de l'autoria, exigir el respecte a la integritat de l'obra, etc.) que corresponen sempre als autors, i uns drets de contingut econòmic (dret a reproduir, a comunicar, a distribuir les còpies i el dret a la transformació de l'obra) que l'autor o els autors poden haver cedit a terceres persones.

Les idees, mètodes, sistemes o procediments no queden protegits per la legislació de propietat intel·lectual. Només queda protegida la seva expressió literària o científica, però no la idea continguda que per tant no pot ser objecte de registre.

Per fer el registre de la tesi s’han d’omplir dues instàncies, la primera dependrà de si l’autor va personalment a registrar-la o delega en una altra persona, i la segona dependrà de la secció a la qual pertany l’obra. En aquest darrer cas hi ha set models possibles.

Trobarás tota la documentació a:

Consulta el portal d'ajuts, beques i convocatòries de la UAB.

 

Consulta la informació detallada sobre la data de la defensa i automatrícula de la tesi.

 

Consulta la informació detallada sobre la qualificació de la tesi.