Cooperació i EpJG

Cooperació a la FAS

Cooperació a la FAS

Cooperació


Des de l'Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global de la FAS promovem l’acció, la formació i la recerca en l’àmbit de la cooperació universitària per al desenvolupament entre la comunitat de la UAB.

Els nostres objectius:
 

 • Donar suport a les persones que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) perquè participin en projectes i programes de cooperació universitària i educació per al desenvolupament.
 • Promoure el coneixement crític entorn a les desigualtats globals, les seves causes i les possibles alternatives, facilitant eines pràctiques d’acció  transformadora.
 • Ser el punt de referència de la cooperació a la UAB, tant en relació amb la comunitat universitària com de cara a l'exterior (entitats, administració pública, altres universitats, etc)..
 • Col·laborar en la definició, el seguiment i l'avaluació de les estratègies de cooperació i d’educació per al desenvolupament de la UAB.


Què fem:
 

 • Gestió del Fons de Solidaritat de la UAB
 • Assessorament en temes de cooperació i educació per al desenvolupament
 • Impuls de l’educació per al desenvolupament a nivell curricular a la universitat
 • Formació complementària: cursos, jornades, tallers, campanyes, etc.
 • Coordinació de programes de voluntariat i acció al campus
 • Treball en xarxa amb la UAB i actors del mateix àmbit
 • Gestió de l’Oficina Aprenentatge Servei de la UAB


Per tal d’avançar cap a la superació de les desigualtats i assolir la justícia social, econòmica i ambiental al món, considerem que cal tenir en compte dues línies de treball. D’una banda, conscients que aquest repte depèn d’una transformació profunda de les actuals estructures de poder i de les polítiques que s’estableixen des del Nord global, és imprescindible fomentar el coneixement crític i la conformació d’una ciutadania activa, especialment en el context universitari, que estigui preparada per a reclamar aquests canvis i participar en la construcció de nous models econòmics i de societat més justos, democràtics i sostenibles. D'altra banda, cal continuar potenciant l’educació superior als països empobrits, mitjançant la cooperació i l’enfortiment d’aliances amb universitats i societat civil, perquè aquests actuïn com a protagonistes dels seus propis processos de desenvolupament.


Projectes en curs

Educació per al Desenvolupament a la Universitat (ESDU)
 

 • Àmbit d’actuació: Educació per a la Justícia Global
 • Durada: setembre 2013 a agost 2019
 • Pressupost: 387.000€
 • Finançament: Ajuntament de Barcelona, ACCD, FAS i ACUP
 • Lloc de realització: campus UAB Bellaterra i Barcelona ciutat

Descripció: Iniciativa per a promoure la integració d’un enfocament d’educació crítica i transformadora en els estudis universitaris. En marxa des del curs 2013-14, el projecte ha afavorit l'articulació d'un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d’abordatge curricular de l'EpD a la UAB i a nivell d’universitats públiques catalanes. Es duu a terme mitjançant una estratègia de treball en xarxa que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, entitats, i altres agents amb competències universitàries.

- Projecte MAR: Migracions, Asil i Refugi a la Universitat. Consolidació de la universitat com a agent de canvi en pro dels drets de les persones refugiades i migrants.
 

 • Àmbit d’actuació: Educació per a la Justícia Global
 • Durada: setembre 2018 a juliol 2019
 • Pressupost: 43.893,39€
 • Finançament: Ajuntament de Barcelona, FAS
 • Lloc de realització: campus UAB Bellaterra i Barcelona ciutat

Descripció: El projecte s’articula per augmentar i consolidar el coneixement de les causes profundes dels desplaçaments forçats i facilitar eines d’acció en clau de participació social en el context universitari de Barcelona, especialment a la UAB. De la mateixa manera, pretén incidir directament en la millora de les pràctiques universitàries en matèria d’acollida i d’abordatge acadèmic dels drets humans i els fenòmens migratoris, especialment davant la situació de vulneració de drets que pateixen les persones refugiades i migrants. Per a fer-ho possible, planteja una actuació global basada en la incidència curricular, la formació, sensibilització i mobilització de l’estudiantat i comunitat universitària en general així com també la incidència institucional a nivell de sistema universitari català.