Coneix la FAS

Missió

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat social universitària que té la missió de facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa, crítica i agent de transformació social. Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes d'acció social universitària i de sensibilització i foment de l'esperit crític amb l'objectiu últim de generar un impacte social orientat a fomentar la justícia social i la millora de l'entorn i la qualitat de vida de les persones.

Xifres

Programes

10 Acció Social i Voluntariat

Voluntariat

197 Persones voluntàries (curs 2019/2020)

Beneficiaris

1273 Persones beneficiàries (curs 2019/2020)

Participació

5153 persones participants en activitats

Territori

25 Municipis on la FAS actua

Equip

24 Treballadors i treballadores (curs 2020/2021)