Coneix la FAS

Protecció de Dades

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la Fundació Autònoma Solidària i la resta d’entitats de la Corporació UAB estan compromeses amb una política de privacitat per a la protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades personals. En aquest sentit, entre d’altres, s’han pres les mesures següents:

  • S’ha nomenat una Delegada de Protecció de Dades (DPO)
  • S’ha creat un registre d’activitats on consta la descripció dels tractaments d’aquesta entitat
  • S’ha revisat els requisits de documentació necessaris per donar compliment al RGPD

Delegada de protecció de dades de la Fundació Autònoma Solidària i entitats de la Corporació UAB

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Fundació Autònoma Solidària i les entitats de la Corporació UAB fan de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb la delegada de protecció de dades de la Fundació UAB i entitats de la Corporació UAB.
 
Delegada de protecció de dades de la Fundació UAB i entitats de la Corporació UAB:

Adreça electrònicadpd.corporacio.uab@uab.cat

Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 663 08 99 71 (de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores, i divendres de 10 a 13 hores)