Coneix la FAS

Memòries

La memòria d'activitats de la Fundació Autònoma Solidària és un document que es publica anualment per fer balanç de les activitats dutes a terme des de cada una de les àrees i programes de l'entitat.

A partir de l'exposició de les dades més rellevants del curs, la memòria és una fotografia que permet conèixer amb profunditat el treball dut a terme i a la vegada rendir comptes a totes les persones i ens que han col·laborat amb la FAS.

Com veuràs, el curs 2022-2023 va ser intens i va mantenir la fundació com un referent de l’acció social universitària del nostre país.

D’entre els àmbits d’actuació de l’entitat, cal destacar l’augment de les atencions d’estudiants del Servei per a la Inclusió, PIUNE, de 564 a 793. Com en els últims anys, la tendència ha estat el creixement d’alumnat amb trastorns d’aprenentatge i amb problemes de salut mental, als quals la vinculació a aquest servei de la UAB els suposa una oportunitat per a seguir els seus estudis, amb suport.

Ens cal posar en relleu, també, la continuïtat del voluntariat universitari, com un dels pilars de l’activitat de la FAS, on van participar 335 persones. El curs passat es consolidà el programa Entre Joves que és un programa de voluntariat de mentories amb joves migrats sols, a part d’iniciar-se el voluntariat a l’Hospital de Sant Pau.

El 22-23 també va ser un any important per a l’àmbit de la cooperació de la universitat tant amb entorns del Sud Global com en programes de promoció de la docència compromesa amb el territori. Pel que fa al primer àmbit és bo recordar que la FAS ha mantingut sengles convocatòries per a personal i per a estudiants, a més de treballar, cada vegada més, en l’acollida d’estudiants que busquen refugi.

I, pel que fa a la docència, el curs passat ens vam implicar molt directament en l'XI Congrés d’Aprenentatge Servei Universitari, que es va celebrar a la Casa de la Convalescència de la UAB i de la Jornada d’Aprenentatge Servei a la UAB. I, també, vam mantenir el reconeixement a TFG transformadors, amb els premis Arcadi Oliveres, i vam impulsar la campanya #FemJustíciaGlobal des de la universitat.

Per últim, recordar que, com cada any, la FAS va contribuir a l’èxit educatiu 729 d’infants i joves del territori proper amb programes com el CROMA 2.0. o el Campus Ítaca.

Espero que la lectura et resulti ben interessant!

Jordi Prat, director.

Accés a la Memòria curs 2022-2023

Teniu a les mans la memòria d’activitats de la Fundació Autònoma Solidària del curs 2021-22 que ens serveix com a exercici de transparència, però també per fer visible els resultats de la feina d’aquesta fundació, com a part del compromís de la UAB amb els col·lectius amb més vulnerabilitat.

El curs passat va començar a la UAB amb un atac informàtic que va suposar un repte de gestió per a tots els equips i, és clar, per al de la FAS, que es va superar amb esforç, però amb resultats notables pel que fa a activitats i a dades d’acompanyaments a persones. En l’àmbit internacional, a mig curs, la invasió russa d’Ucraïna va despertar de nou la solidaritat europea -també la del nostre campus- i va demostrar l’oportunitat i l’encert del Programa UAB Refugi, de suport a estudiants en situació de refugi.

Les dades de creixement de persones vinculades de l’any passat posen de relleu, també, la importància del servei per a la inclusió -PIUNE-, que representa una eina imprescindible per a la inclusió a les aules de la universitat.

El curs 21-22 també és destacable per la incorporació a l’entitat de temàtiques noves que suposen un creixement i un aprenentatge. Es tracta, d’una part, del treball amb joves migrats, amb els quals s’han impulsat projectes com Nedem amb tu o Entre Joves. I, d’altra part, de les temàtiques de lluita contra les pràctiques tradicionals contra les dones i especialment, contra la mutilació genital femenina, a partir del procés que ha de portar a la dissolució de la Fundació Wassu dins de la FAS. Aquests nous àmbits s’emmarquen en l’actualització del Pla Estratègic de la FAS per al període 2022-2026.

Volem acabar compartint dues bones notícies. En primer lloc, ens fa molta il·lusió que els premis de TFG en temàtiques de Justícia Global hagin passat a nomenar-se premis Arcadi Oliveres, per rememorar l’estimat professor de la UAB. I, en segon lloc, va ser un honor rebre la distinció Rompe el Círculo de l’Alt Comissionat Espanyol contra la Pobresa Infantil per prop de vint anys de Campus Ítaca.

Esperem que us interessi la lectura.

Esther Zapater, secretària general de la UAB i Jordi Prat, director.

Accés a la Memòria curs 2021-2022

Ens plau presentar-vos la memòria d’activitats del curs 2020-21 de la Fundació Autònoma Solidària que ens serveix per palesar el compromís de la UAB amb reptes socials del nostre entorn i, alhora, per retre comptes de la molta feina feta. El curs 2020-2021 va estar marcat per les conseqüències de la pandèmia ja que, si bé ens va permetre tornar a bona part de l’activitat presencial, ens va dificultar l’organització d’actes en un context de restriccions i de canvis de criteris en l’activitat del campus i de fora. Així, per exemple, els programes en hospitals i centres de justícia van disminuir molt, mentre que altres es van poder adaptar millor a formats virtuals, com el programa CROMA 2.0, o a noves maneres d’organitzar-se com el Xiringu de Salut itinerant pel campus. Potser l’element tristament més destacable del nou context incert ha estat el gran increment de casos de malestar emocional, expressat en l’augment d’alumnat amb problemes de salut mental que hem hagut d’acompanyar des del PIUNE i que ha representat un autèntic repte per al professorat i els centres de la UAB. El curs 20-21, però, també ha tingut elements positius destacables com l’arrencada del Consell Consultiu amb una primera sessió de treball amb representants del nou equip de govern de la UAB, presidit pel rector Lafuente; la convocatòria extraordinària del Fons de Solidaritat per a projectes relacionats amb l’emergència de la Covid-19 a l’entorn de la UAB; o el programa pilot per poder reconèixer l’assoliment de competències transversals en els programes de voluntariat de la FAS. I, així mateix, posar de relleu la continuïtat de l’Oficina d’ApS, del Campus Ítaca o del programa UAB Impuls. Per últim, aquest curs ha estat sens dubte, marcat per la mort de l’enyorat Arcadi Oliveres, professor de la UAB, col·laborador de la FAS i activista de tantes i tantes causes. Ens agradaria que aquesta memòria servís com a petit homenatge a qui va ser president del Consell Consultiu de la FAS.

Bona lectura!

Esther Zapater, secretària general de la UAB i Jordi Prat, director.

Accés a la Memòria curs 2020-2021

El curs 2019-20 ha estat un any important per a la FAS, ja que era el del nostre vintè aniversari, però finalment el més destacable ha estat l’adaptació que hem hagut de fer al context de confinament general, motivat per l’emergència sanitària de la COVID-19.

Cal destacar molt especialment la tasca que ha fet el Servei per la Inclusió (PIUNE) per atendre 282 persones. En el nou context de docència i avaluació en línia, tot l’alumnat i el professorat de la Universitat han hagut de fer un esforç d’adaptació ràpida, però especialment intens ho ha estat per a aquells amb necessitats educatives específiques.

També els diferents programes de voluntariat han hagut d’adaptar-se al nou context: des del programa sociosanitari que ha estat actiu a l’hospital de la Vall d’Hebron en el moment més crític de la pandèmia fins al CROMA 2.0, que ha arribat a 229 infants, amb un format innovador de seguiment individualitzat mitjançant entrevistes telefòniques i sessions virtuals.

Així mateix, molts dels altres programes que treballen en la sensibilització d’alumnat del campus de la UAB han trobat en el format virtual i en les xarxes socials una oportunitat d’arribar a nous públics i de noves maneres. Parlem dels programes de Medi Ambient, Justícia, Salut, etc.

 El curs va acabar com cada any amb el Campus Ítaca, un programa per promoure l’interès de joves de secundària en els estudis. Enguany, el Campus s’ha adaptat a les noves mesures de seguretat, però hem considerat important mantenir-lo, després de molts mesos en què els joves no han tingut contacte entre ells ni vinculació directa amb els instituts.

Finalment, vull posar en relleu que el curs 2019-20 hem pogut fer, tot i les adversitats, algunes actuacions destacables. En primer lloc, hem continuat impulsant amb èxit l’Oficina d’Aprenentatge i Servei de la UAB. En segon lloc, hem augmentat el suport a alumnat atorgant 10 beques per a estudiants refugiats i 8 per a estudiants amb discapacitat. I, en tercer lloc, hem articulat un Consell Consultiu, format per 24 persones de reconegut prestigi, que ens acompanyaran per definir l’estratègia i el futur de la nostra fundació.

Ens espera, doncs, malgrat tot, un futur optimista!

Accés a la Memòria curs 2019- 2020

Amb aquesta memòria volem fer un repàs del que ha estat l’activitat de la FAS durant el curs 2018-19, al mateix temps que volem rendir comptes amb tots aquells que la fan possible. Com a responsables de la FAS, doncs, volem fer constar l’agraïment a les 520 persones vinculades amb el voluntariat, les pràctiques extracurriculars, l’equip de treball o el patronat i als finançadors que fan possible la viabilitat dels seus programes.

La memòria recull els programes i activitats del curs passat al voltant de les quatre línies d’acció de la nostra entitat, entre les quals ens agradaria destacar alguns aspectes.

En primer lloc, l’aposta decidida per a la promoció de la metodologia educativa de l’Aprenentatge Servei conjuntament amb altres companys de viatge a la nostra universitat, que ens ha portat a oferir-nos des de la FAS com a oficina ApS de la UAB. Aquesta oficina ja és una realitat i ha començat a caminar amb resultats força destacables, com podeu veure a la memòria.

En segon lloc, volem posar de relleu la consolidació del Programa d’Acollida com una línia de treball que ens singularitza com a FAS i que, el curs passat, va créixer en l’apartat d’acompanyament acadèmic amb l’acollida de nous estudiants procedents del Líban i de l’Iraq. Precisament totes aquestes accions van formar part del lema totalment explícit de la Festa Major i del curs acadèmic: #UABRefugi.

Així mateix, volem destacar el canvi de nom del PIUNE, que ha passat de ser el Servei d’atenció a la Discapacitat a ser el Servei per a la Inclusió a la UAB, en línia amb el paradigma de fer de les universitats institucions accessibles per a tothom, que puguin donar respostes ajustades a les particularitats de tot l’alumnat, sense diferències. El nou nom s’emmarca plenament en el Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB per a 2018-2023.

Finalment, ens plau destacar que presentem aquest document entrat ja el curs 19-20, quan tot just la FAS enceta algunes activitats en relació al 20è aniversari. Portem vint cursos i vint memòries d’activitat, que ens ajuden a fer un balanç molt més que positiu d’aquesta entitat singular nascuda sota els auspicis de la UAB l’any 1999. Per molts anys a tots els qui ho han fet possible!

Accés a la Memòria curs 2018- 2019

Tanquem un altre curs amb la il·lusió de mostrar la feina feta i d’haver millorat la gestió i l’impacte dels nostres programes. I això és el que pretén mostrar la memòria del curs 2017-18, que teniu a les mans.

La memòria té alguns elements diferents respecte dels cursos anteriors que volem destacar. Hem volgut fer un document més breu, escurçant la descripció dels programes i mostrant l’impacte a través de dades mostrades de manera visual i clara. També tenen el seu espai els testimonis que ens permet posar veu i cara a aquelles persones que fan possible l’activitat de la
FAS o els usuaris o beneficiaris dels programes. Esperem que el nou format resulti interessant per a la lectura i permeti fer entendre millor la nostra tasca.

Com a entitat especialment sensible als grans reptes socials que tenim com a país en la present memòria trobareu el reflex d’aquesta preocupació en forma de programes concrets, alguns molt recents i d’altres de gran tradició. Volem destacar especialment del curs passat, l’intent de donar resposta al repte de les migracions forçades a Europa amb la gran dedicació i creixement del Programa d’Acollida de persones refugiades, que consolida l’experiència de la UAB com un model singular en el context europeu.

Així mateix, en l’àmbit de l’èxit educatiu, vam engegar la nova fase del Programa CROMA 2.0 més centrat en el paper de l’acompanyament des de la universitat. Per últim, com a responsables de la fundació, volem fer constar l’agraïment al gran equip de la FAS que componen persones voluntàries, becàries i tècniques i als finançadors que fan possible la viabilitat dels seus programes.

Bona lectura!

Accés a la Memòria curs 2017- 2018

Com ja comença a ser habitual, el curs 2016-17 ha tancat amb el creixement d’activitats i programes, però també pel que fa a l’impacte de la FAS. Augmenta el nombre d’usuaris atesos al PIUNE, especialment el nombre d’estudiants amb trastorns d’aprenentatge, que ens fan pensar en una tendència important sobre la qual haurem de treballar en el futur. I, d’altra banda, s’han creat nous programes de voluntariat com el que vincula estudiants i investigadors de la UAB amb els instituts de Badia per a la millora de l’anglès (que hem batejat amb el nom de Let’s go!) o el que promou la mentoria entre l’alumnat de la UAB i joves de secundària de Sabadell amb risc d’abandonament escolar.

Així mateix, la FAS també ha desplegat i consolidat actuacions en àrees que hem anat incorporant els últims cursos en el nostre àmbit d’actuació, com l’Acollida de persones refugiades, l’Educació per al Desenvolupament, la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió o l’Aprenentatge i Servei.

Precisament és aquest creixement en l’impacte i en la diversitat de programes i de metodologies d’intervenció dels últims anys que ens van fer adonar de la importància de pensar en com volíem encarar els propers cursos.

És així com vam aprofitar per engegar el procés de reflexió que ens ha permès definir un pla estratègic per als propers anys. Aquest ha estat, sens dubte, l’element qualitatiu més important del curs. Com hem pogut comprovar, aquesta és una eina molt útil per pensar el futur de l’entitat amb el conjunt de persones i institucions vinculades que, en el cas de la FAS, són moltes: des de l’equip de govern al PAS i PDI de la universitat, fins a entitats, centres educatius, centres de justícia i administracions, passant per l’alumnat i l’equip tècnic i de voluntariat de l’entitat. A tots aquests, un agraïment sincer per la col·laboració en el pla, que ens ha de permetre, al llarg dels propers anys, posicionar la FAS com una entitat social universitària de referència.

Accés a la Memòria del curs 2016-2017

Ens és grat de presentar la memòria d’activitats 2015-16 de la Fundació Autònoma Solidària, que ens serveix per explicar al nostre entorn qui som i què fem: repassem els resultats de la nostra feina amb els més de 650 col·laboradors, passem comptes amb finançadors i donants que han fet aportacions, donem a conèixer els àmbits de treball a la comunitat universitària que potser ens coneixen poc... En definitiva, agraïm la col·laboració de tots aquells que han fet possible, amb hores, diners, aliances o complicitats que la FAS sigui aquesta petita contribució de la UAB a un món més just.

Al mateix temps, la memòria ens permet de fer un balanç del que ha suposat el curs, un cop ja acabat. I, com ja és habitual en el nostre cicle anual, ens adonem que la FAS manté els serveis i els programes dels últims temps però que, a més, ha augmentat l’impacte dels programes pel que fa a persones beneficiàries i, a més, ha obert i consolidat noves línies de treball.

Entre les actuacions noves, sens dubte, ens cal destacar l’acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat que ha fet possible que la UAB sigui una universitat que obre el seu campus a persones sol· licitants de protecció internacional. En aquest treball conjunt entre CCAR, UAB i FAS l’experiència de vida al campus ha resultat una experiència d’èxit en què les setze persones refugiades que han estat convivint a la nostra universitat han pogut sentir-se part d’una comunitat d’estudiants, oberta i diversa, en la qual han pogut aprendre i compartir, al costat d’estudiants que han participat en el programa d’acollida lingüística, però també social.

Accés a la Memòria curs 2015-2016
 

El curs 2014-2015 ha estat un altre curs intens per a la Fundació Autònoma Solidària i la prova la trobareu a la memòria que teniu a les mans.

Cal destacar especialment el creixement general en volum i en impacte de la FAS. Hem crescut en més de 100 voluntaris, en persones en l’equip tècnic i també en beneficiaris. En concret les persones beneficiàries de l’acció de la nostra fundació han passat de 3216 a 4040 i això demostra que tenim molt camp per córrer, encara. Aquest augment té a veure amb el fet que hem iniciat activitats en nous centres de justícia juvenil, en escoles de primària i instituts.

En aquest sentit, el creixement ha estat especialment destacable en l’àmbit socioeducatiu. Tant és així, que com a FAS hem decidit d’organitzar una nova àrea de treball en l’àmbit dels nostres programes socials. La nova àrea socioeducativa suma la tradició d’activitats pròpies de la FAS com ara el programa CROMA i el Campus Ítaca, que els últims anys havia gestionat l’ICE de la UAB i que arriba a 54 instituts de secundària. A més l’aposta estratègica pel treball amb infants i joves desafavorits de centres de l’entorn de la UAB ens ha estimulat a dissenyar experimentalment un nou programa (UniX) centrat en el reforç acadèmic de les matemàtiques per a nois de 1r i 2n d’ESO. Tot plegat representa un impacte de prop de 1.000 nens i joves atesos i de 87 centres de primària i secundària. Tenim ara el repte que aquestes xifres es mantinguin o creixin i es creï una dinàmica pròpia dins de la FAS.

Accés a la Memòria curs 2014-2015
 

Teniu a les mans la memòria del que ha estat el curs 2013-2014 de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que us presentem amb la satisfacció d’haver assolit uns bons resultats.

Es tracta d’un document en què hem intentat reflectir dos dels elements dels quals ens sentim més orgullosos: l’impacte del que fem i els protagonistes. Efectivament, en la present memòria, d'una banda, hem posat especial interès a posar de manifest l’abast de l’acció de la FAS: arribem a molts indrets propers a la UAB i també en països del Sud; col·laborem estretament amb moltes institucions públiques i privades; treballem amb grups de recerca, professorat i serveis dins de la UAB; aconseguim ser presents als mitjans de comunicació, etc.. És aquest impacte el que hem volgut destacar amb mapes i gràfics al llarg d’aquest document.

D'altra banda, hem volgut assenyalar que tot el que fem és possible gràcies a persones concretes i té sentit perquè arriba a infants, joves i adults en situacions diverses de vulnerabilitat. Per això, hem volgut donar la veu a persones col·laboradores i beneficiàries que ens donen testimoni de la seva experiència. Sense elles, la FAS no seria possible o, simplement, no tindria sentit. A totes aquestes persones, des del patronat i l’equip professional fins als estudiants en pràctiques i voluntaris, passant pels finançadors i, evidentment, els beneficiaris, volem aprofitar per agrair-los que hagin fet possible un nou curs d’èxit.

Accés a la Memòria curs 2013-2014
 

Com cada any, us presentem el resum del que ha estat l’activitat de la Fundació Autònoma Solidària al llarg del curs 2012-2013. Amb les dificultats evidents de reflectir les hores de treball i les emocions de les persones vinculades, creiem que la memòria permet, d’una manera ràpida i gràfica, donar a conèixer l’impacte del que hem fet.

A més de destacar l’activitat en si de la FAS, que ha implicat 320 estudiants i ha arribat a 3.000 persones beneficiàries, ens agradaria destacar alguns aspectes del curs 2012-2013.

S'ha creat l’Àmbit de Participació de la UAB, dins del qual s’ha incorporat la FAS, i la conseqüència més visible d’aquest nou marc de treball és potser el canvi de locals de la FAS en espais compartits per les entitats i els programes que formen part de l’Àmbit, que es va produir a finals del curs 2012-2013. Amb la nova ubicació els espais d’atenció a estudiants han guanyat centralitat a la plaça Cívica, han adquirit més amplitud i estan més vinculats físicament als espais culturals i de gestió de la participació en el campus de Bellaterra. Juntament amb un nou impuls a les entrades informatives a tots els centres del campus entre segon i tercer de carrera que hem dut a terme, esperem augmentar el nombre de persones col·laboradores de la FAS en els propers cursos.

Accés a la Memòria curs 2012-2013
 

Teniu a les mans la memòria d’activitats de la Fundació Autònoma Solidària del curs 2011-2012, que resumeix amb paraules i xifres l’experiència de gairebé 800 estudiants de la UAB que han estat vinculats amb nosaltres i, alhora, la vivència de més de 3.000 persones beneficiàries de les nostres activitats. Sens dubte, aquestes experiències i vivències són difícils de plasmar en un document, però creiem que el resultat ha valgut la pena.

Amb la memòria volem passar comptes amb el nostre entorn per explicar què hem fet i com hem treballat i, d'altra banda, per explicar per a què han servit els diners del nostre pressupost. En aquest sentit, volem expressar el nostre agraïment a tots els finançadors que han fet possible la nostra activitat durant el curs: la nostra universitat de referència, les administracions públiques amb qui hem treballat, les entitats privades que ens han fet confiança i els donants individuals que han volgut expressar així la seva solidaritat.

Accés a la Memòria curs 2011-2012
 

La preparació i la presentació de la memòria és per nosaltres un punt d’aturada que ens permet prendre distància del nostre dia a dia i veure el que hem aconseguit, com hem canviat, la consolidació de programes, la innovació en les intervencions, l’evolució de la nostra visió. És una mirada positiva i optimista que ens dóna força per continuar.

La satisfacció per la feina ben feta no ens fa oblidar, però, que les dades i les xifres que recollim són històries de vida amb cares i noms. Històries d’exclusió social, de precarietat econòmica, de manca d’oportunitats, de malaltia, de solitud, de lluita per tirar endavant. Aquest curs, a causa de la crisi econòmica, aquest sentiment ambivalent s’ha accentuat. Perquè la crisi del model del mercat financer i econòmic global ens ha portat també una crisi del nostre model social: retallades en l’educació, en la sanitat i en els serveis socials que són, en definitiva, una retallada dels drets fonamentals. Perquè aquesta disminució de recursos i d’inversió social està afectant molt especialment aquells a qui s’adrecen els nostres programes.

Accés a la Memòria curs 2010-2011
 

És una bona pràctica de la gestió dels organismes públics retre comptes de la tasca desenvolupada. En el cas de la Fundació Autònoma Solidària fer-ho forma part a més de la nostra estratègia per fer visible i donar el màxim ressò a les nostres activitats i aspiracions. Ens sentim satisfets del que hem fet però alhora som conscients que hi ha moltes coses que queden per fer i acceptem de bon grat tots els suggeriments de millora que ens siguin proposats, ja que la nostra voluntat i obligació no és altra que la de treballar amb qualitat i eficiència per al bon ús dels recursos que les administracions i els particulars ens confien.

En aquesta memòria del curs 2009-2010 hi trobareu l’explicació dels projectes i activitats de la FAS en els diversos àmbits d’activitat que li són propis: el voluntariat, la cooperació per al desenvolupament, l’atenció als estudiants amb discapacitat, i els programes socials. En aquests darrers destaca per la seva novetat i impacte el programa Croma de tallers d’estudi assistit, dels qual ja vam parlar -encara que no amb aquest nom- a la memòria del curs 08/09.

Accés a la Memòria curs 2009-2010
 

Teniu a les mans la memòria d’activitats del curs 2008-2009 de la Fundació Autònoma Solidària, on trobareu el balanç de les activitats dutes a terme des de cada una de les àrees i programes de la Fundació. Amb aquesta memòria complim amb la nostra obligació i voluntat de retre comptes. Sentim la responsabilitat per la confiança que dipositen en nosaltres administracions, entitats i empreses privades, la Universitat Autònoma de Barcelona i les persones que hi treballen i estudien, i sentim també el compromís vers les persones a les quals intentem acompanyar en les situacions difícils que han d’afrontar. Per tot això, en el dia a dia de la Fundació hi trobareu un equip vetllant pel bon ús dels recursos, per a treballar amb qualitat i eficiència, amb una reflexió continua sobre els resultats de les accions, sempre atents a les necessitats de les persones a qui s’adrecen els programes i pendents del que es pugui millorar.

Fruit d’aquesta manera de fer, la Fundació és una entitat dinàmica, que ha canviat molt des de la seva creació; ha crescut, s’ha consolidat, i no ha deixat mai de plantejarse nous reptes, de mirar el seu entorn per veure què més pot fer. Però també sabem que els veritables avenços per fer que la nostra societat i el nostre món siguin més justos passen per un canvi profund de les actituds de tothom. Per això volem que la Fundació sigui una eina eficaç per a conscienciar els estudiants de la UAB sobre les situacions de desigualtat i sobre la responsabilitat que, com a ciutadans, tothom té i que aprendre aquests valors cívics sigui tan important com aprendre competències científiques i professionals, i que ens esforcem per tal que el compromís social i solidari sigui un símbol d’identitat compartit per al conjunt de la nostra comunitat universitària.

Accés a la Memòria curs 2008-2009
 

En aquesta memòria trobareu un resum de les activitats dutes a terme i de les novetats més significatives del curs acadèmic 2004-2005. No podem començar aquestes línies sense recordar la solidaritat i generositat dels estudiants de la UAB, que no deixa de créixer any rere any, i gràcies a la qual el Fons de Solidaritat de la UAB ha arribat als 32.000 euros, més del doble que el curs anterior. Des d’aquest curs la Universitat ha volgut destinar el Fons exclusivament a donar suport a les iniciatives de cooperació liderades per persones de la comunitat universitària, amb un total de 36 sol·licituds presentades en dues convocatòries, xifra que representa un increment important respecte a cursos anteriors i que mostra l’alt grau de compromís de la Universitat en la lluita contra les injustícies. S’han destinat 100.000 euros a 17 projectes de cooperació, que es desenvoluparan durant el curs 2005-2006 a Amèrica Llatina i Àfrica, i un ajut a un projecte de sensibilització.

La FAS ha posat en marxa una nova àrea de cooperació per al desenvolupament, que treballa en col·laboració amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la UAB complementant les seves actuacions en cooperació, amb l’objectiu de promoure l’acció, la recerca i la formació en aquest l’àmbit de la comunitat universitària i de fomentar la conscienciació sobre les desigualtats socials en el món.

Un curs més, els estudiants de la UAB han mostrat la seva solidaritat a través de la participació voluntària en els diferents programes de voluntariat, amb un esforç especial perquè els programes estiguessin també actius durant l’estiu, període especialment difícil per a les persones beneficiàries d’aquests programes.

El Programa d’Integració d’Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) ha continuat les millores durant aquest curs iniciant un procés per definir un pla estratègic que haurà de guiar les actuacions del PIUNE durant els propers quatre anys. La primera fase d’aquest procés va consistir en una avaluació interna del Programa i un estudi sobre programes similars en altres universitats.

Accés a la Memòria curs 2004-2005
 

Una ullada a les magnituds de gestió de la FAS del curs 2003-2004 deixa clar que tant pel nombre de serveis prestats, com pel de voluntaris i beneficiaris de les seves accions, la Fundació s'ha consolidat com l'estructura més activa en el marc de la solidaritat universitària i que ocupa per dret propi un lloc destacat i referent per la qualitat de les seves accions. Això ha facilitat que la solidaritat hagi esdevingut ja un tret distintiu i diferencial del projecte educatiu de la UAB respecte d'altres universitats catalanes. La solidaritat activa ja no és un àmbit perifèric sinó central en el projecte de la UAB. Com ha destacat el Rector en nombroses ocasions, en aquesta universitat els estudiants es poden formar no tan sols com a professionals i científics sino també, o sobretot, com a persones i ciutadans. Persones compromeses amb el seu país i amb la seva gent i ciutadans en la defensa de la participació i els drets civils, en especial en els llocs on la solidaritat és fonamental per garantir la igualtat d'oportunitats i la plena integració social. Tot això ha estat possible per la combinació de diversos factors: un compromís clar des de tota la Universitat, un excel.lent equip professional i un finançament i una gestió que han buscat la marca de qualitat. La FAS ha aconseguit reunir un equip de professionals extraordinari, motivat per la seva tasca social i compromès amb els seus objectius, sense el qual seria inimaginable el que ara es considera normal. 

Accés a la Memòria curs 2003-2004
 

El curs 2002-2003 ha posat de nou a prova la capacitat de la Fundació Autònoma Solidària de respondre amb rapidesa i eficàcia davant la necessitat d'articular una resposta colectiva i solidària.

La catàstrofe del Prestige, el novembre passat, va colpir el nostre campus, que es va mobilitzar per aportar ajuda a la neteja de les costes de Galícia i suport moral als que hi viuen. La resposta va ser extraordinària, com en altres ocasions ho va ser per a Bòsnia, el Salvador, Moçambic o els subsaharians sense papers, i gairebé 400 estudiants es van desplaçar a Galícia en una operació logística sense precedents.

Els programes de la FAS han continuat creixent en nombre de serveis i en qualitat. En són exemples l'acollida d'estudiants Erasmus amb discapacitat, l'increment de beneficiaris i voluntaris als hospitals i a la presó de Brians, i l'extensió d'El Xiringu, com a consultoria sobre sexualitat i drogues, a totes les facultats. Aquests resultats han estat possibles gràcies a la dedicació col·lectiva de voluntaris i professionals de la FAS, i ha requerit dedicació i esforç per captar nous recursos i optimitzar-los, amb nou esquema organitzatiu i una renovació del compromís de qualitat.
Enguany ha estat també el curs de traspàs a la FAS de la gestió del Fons de Solidaritat i Cooperació del 0,7% de la UAB, així com de la celebració dels deu anys de la UAB amb Bòsnia i del PIUNE, dades que permeten valorar ja amb una certa perspectiva el treball a favor de la solidaritat i la integració social que duu a terme la UAB.

Accés a la Memòria curs 2002-2003
 

La paraula clau que defineix el moment actual de la Fundació Autònoma Solidària en el seu quart curs d’activitat és creixement.

Els programes socials han tingut un creixement quantitatiu i qualitatiu en el nombre de beneficiaris, en els serveis que s’ofereixen i en els àmbits d’actuació. El PIUNE ha atès totes les demandes derivades de l’increment del nombre de serveis sol·licitats pels beneficiaris (acompanyaments, gestions personalitzades), i ha organitzat un nou servei d’atenció a estudiants Erasmus amb disminució. El Programa de Salut, a través de “El Xiringu”, ha arribat a un nombre més gran de beneficiaris (46 consultes) i han passat 647 persones per “El Xiringu” mòbil a les facultats de la UAB. El programa PIP, per la seva banda, ha incrementat el nombre de beneficiaris (135 interns), ha obert noves activitats (orientació laboral, taller de música) i ha ampliat la seva actuació a tota la setmana. Tot això ha comportat un augment del nombre de voluntaris.

Accés a la Memòria curs 2001-2002
 

La paraula clau que defineix el moment actual de la Fundació Autònoma Solidària en el seu tercer curs d'activitat és consolidació.

Durant el curs 2000-2001, els programes socials han arrelat amb força al campus i compten amb una estructura que permet cobrir les necessitats especials dels universitaris que els sol·liciten en els àmbits de la discapacitat, la salut i el suport educatiu a universitaris empresonats. La vinculació de nuclis estables de voluntariat en el si dels programes i la progressiva implicació, en sinergia, de l'estructura professional i docent de la UAB permeten parlar de resultats importants en la transformació del campus en un espai social. Això es pot observar en diversos exemples. En primer lloc, la reducció dels acompanyaments a persones amb disminució dona mesura de l'increment del grau d'autonomia personal i de corresponsabilització de l'entorn més proper. En segon lloc, la creació de El Xiringu proporciona a la FAS un instrument més efectiu de promoció d'hàbits de conducta saludable. En tercer lloc, l'extensió de l'oferta dirigida als interns en centres penitenciaris cap a activitats de reintegració social ha fet incrementar el nombre de beneficiaris i el l'impacte en aquestes persones. 

Accés a la Memòria curs 2000-2001