Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Online Tools

Des d'aquesta secció podeu accedir a recursos en línia per integrar els principis de la RRI en recerca.

RRI Toolkit

El Projecte Europeu RRI Tools ha desenvolupat un recurs en línia: The RRI Toolkit.

L’eina aborda aspectes vinculats amb l’accés obert, el gènere a la ciència, l’ètica, l’educació científica, la governança i la participació ciutadana. Inclou un ampli ventall de recursos per ajudar als investigadors a desenvolupar el seu coneixement i capacitat per implementar l’RRI: manuals, guies, catàlegs i bases de dades de recursos en línia, bones pràctiques en RRI, eines d’autoavaluació, recursos per a la formació, etc.

Accés al recurs

Toolkit Gender in EU-Funded Research

El Projecte Gènere en la recerca, eines i formació, finançat per la Comissió Europea dins del Setè Programa Marc de Recerca (7PM), ha creat eines pràctiques per integrar els aspectes de gènere en la investigació del 7PM, inclosa la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la dimensió de gènere de la investigació, contribuint així a l'excel·lència en la recerca.

El kit d'eines i formació, es divideix en tres parts: Part 1: introducció general al gènere en la recerca; Part 2: com incloure la perspectiva de gènere en recerca (inclou una llista de verificació); i Part 3: el gènere en nou camps de recerca específics (salut, medi ambient, ciència en la societat, etc.).

Les parts 1 i 2 proporcionen una descripció de com la dimensió de gènere pot ser integrada en un projecte de recerca, mentre que a la part 3, s'ofereixen exemples i referències útils que il·lustren com la investigació planificada pot ser sensible al gènere.

Toolkit Gender in EU-Funded Research (en anglés)

IGAR Tool - Recommendations for Integrating Gender Analysis into Research

En aquesta pàgina web trobareu manuals/eines sobre com integrar l'anàlisi de gènere en la recerca, exemples i referències per a una millor comprensió, les recomanacions sobre la manera d'integrar l'anàlisi de sexe i de gènere en els estudis universitaris i, finalment, una sèrie d'indicadors per donar suport al seguiment i l'avaluació d'aquests procediments.

El projecte de gènere-NET va ser finançat per la Comissió Europea en el marc del programa de treball "Ciència en Societat" del Setè Programa Marc (2013-2016).

IGAR Tool

DESIRE Toolkit

El DESIRE Toolkit ofereix models i bones pràctiques per a (1) planificar i executar la difusió i explotació dels resultats dels projectes d'educació científica, i (2) ajudar a millorar l'educació en STEM. El Toolkit és útil en qualsevol context i per a qualsevol projecte que requereixi difusió i explotació per part dels interessats (gestors de projectes, professors, assessors, etc.).

El DESIRE Toolkit va ser creat en el marc del projecte DESIRE (Difonent la ciència, la innovació i recerca a Europa). Finançat per la Unió Europea, el projecte buscava millorar l'educació en STEM en entorns formals (escoles) i informals (museus, fires, esdeveniments).

DESIRE Toolkit

PASTEUR4OA - How Open is Your Research?

El qüestionari està dissenyat per permetre a les institucions i als investigadors avaluar: a) l'obertura de la seva investigació i formació; b) el nivell de consciència de l'obertura dels seus investigadors; i c) el nivell de coneixement i ús per part dels investigadors dels serveis de suport institucional. L'eina cobreix tot el procés de realització i difusió de la recerca acadèmica i científica, i l'ensenyament, incloent, per exemple, la consciència i l'adhesió a les polítiques i estratègies.

El qüestionari va ser creat en el marc del projecte de recerca PASTEUR4OA - Open Access Policy Alignment STrategies for European Union Research Project, finançat pel Setè Programa Marc de Recerca i Desenvolupament (7PM) de la Unió Europea.

How Open is Your Research?