Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Observatori per a la Igualtat UABL'Observatori per a la Igualtat es dedica principalment a l’anàlisi de les desigualtats a l’educació superior, concretament a l'estudi i la diagnosi del sexisme i les desigualtats per discapacitat, des d’una perspectiva interseccional.
 
Desenvolupa la seva activitat a la UAB, per tal de proporcionar dades a la comunitat sobre la situació de les desigualtats al campus. Entre les seves missions, hi ha la de visibilitzar i sensibilitzar sobre les diferents formes de desigualtat i discriminació, i donar a conèixer les accions i recursos dissenyats per a corregir-les. S'adreça a tots els membres de la comunitat: PDI, PAS i Estudiants.

En el marc del disseny i implementació de polítiques d’igualtat, treballem per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de propostes d'actuació encaminades a corregir les desigualtats. Aquí, l’assessorament, la formació, la prevenció i la participació en igualtat esdevenen estratègies claus per a la transformació de les relacions de poder a la universitat des d’una perspectiva de gènere.

Observatori per a la Igualtat