Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Recursos de suport

Preparació i implementació de projectes de Ciència Ciutadana

Eines sobre ciència ciutadana

La UAB està implementant el projecte europeu INCENTIVE, que té com a objectiu pilotar un Hub de Ciència Ciutadana a la Universitat. En el marc d'aquest projecte, s'han desenvolupat diversos informes que poden ser d'utilitat per les persones interessades en implementar projectes de ciència ciutadana: 

A més, s'ha creat una plataforma digital sobre ciència ciutadana amb diverses funcionalitats: 

  • Community insider: Es poden consultar tant notícies i esdeveniments, com dades analitzades i visualitzades sobre ciència ciutadana i ciència oberta. 
  • Resource Library: Repositori de recursos i eines sobre ciència ciutadana i public engagament. 
Oficina de Projectes Internacionals (OPI)

L'Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la UAB promou la participació dels grups de recerca en programes i convocatòries internacionals. La OPI ofereix assessorament integral en l’elaboració de projectes de recerca i educatius, alhora que ofereix la possibilitat de gestionar projectes internacionals (ERC i H2020/HEU coordinats).

L’OPI porta a terme les activitats següents en els diferents àmbits d’actuació propis de l’oficina, relacionats tant amb la preconcessió com amb la postconcessió de projectes:

  1. Informació i promoció
  2. Valoració i planificació
  3. Suport a propostes
  4. Negociació i signatura+
  5. Gestió de projecte
Consultes sobre Propietat Intel·lectual i Accés Obert

Diferents àmbits de la universitat ofereixen suport en propietat intel·lectual i accés obert als membres de la Comunitat Universitària de la UAB. Es poden fer consultes específiques sobre ciència ciutadana. 

Comunitats Orientades a Reptes Estratègics (CORES)

Les CORE són xarxes de recerca, generadores de coneixement, formades per grups i centres de recerca de l'entorn del Campus d’Excel·lència Internacional de la UAB, així com d'agents del territori implicats en la resolució dels reptes estratègics (administracions, ciutadania, empreses, etc.) Aquestes xarxes pretenen ser un instrument impulsor de les potencialitats en recerca i transferència (a la indústria i a la societat en general), dins d’un àmbit crític i amb un node de referència a escala europea.