Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Educació Científica

Activitats divulgatives

La UAB realitza diverses accions per assegurar que els seus investigadors donen a conèixer les seves activitats de recerca a la societat en general, de manera que puguin ser compreses pels no especialistes, el que millora la consciència social i la comprensió i genera una visió crítica del coneixement científic. 

Observatori de la difusió de la ciència

L'ODC és una estructura de la Universitat Autònoma de Barcelona, que impulsa la difusió de la ciència i promou una visió integradora de la ciència com a part de la societat.

Institut de Ciències de l’Educació

L'ICE és un institut propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, concebut com un espai de trobada entre la universitat i els altres nivells educatius, que desenvolupa la seva tasca en els àmbits de la Formació del Professorat, la Recerca i la Innovació Educativa i el Suport Tècnic a programes i projectes relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge.

Entre d’altres, impulsa el Programa Argó que ofereix activitats d’actualització de coneixements al professorat de Batxillerat i Cicles formatius, així com la possibilitat de que aquests coneguin centres d’estudi, projectes i recerques que es desenvolupen a la UAB.

UABDivulga

UABDivulga és la revista de divulgació de les activitats científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. La revista, disponible únicament en suport electrònic, publica entrevistes i articles sobre resultats d’investigacions i tesis desenvolupades a la universitat. UABDivulga apropa la ciència a la comunitat universitària i a la societat.

PERFORM

El projecte PERFORM, coordinat per l’ICTA, té com a objectiu investigar els efectes de l’ús de mètodes innovadors d’educació científica basats en les arts escèniques (PERSEIAs) en el foment de les motivacions i implicació de les persones joves amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM). El projecte ha rebut finançament del Programa H2020 Recerca i Innovació de la Unió Europea.

ORION

ORION té com a objectiu explorar les formes en què les organitzacions de recerca i finançament en ciències de la vida i biomedicina poden obrir el camí per finançar, organitzar i fer la recerca. ORION és un projecte de 4 anys que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. El CRECIM és un dels nou socis del projecte.

DESIRE

El Projecte Europeu DESIRE (Difusió de les Ciències de l’Educació, la Innovació i la Recerca a Europa) desenvolupa models de difusió i explotació dels resultats de la recerca per la seva divulgació entre els mestres. DESIRE ha estat finançat amb el suport del programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea. El CRECIM de la UAB va ser un dels socis participants en el projecte.


D’altra banda, la UAB està posant en marxa activitats per conèixer les necessitats i expectatives del territori amb l’objectiu d’oferir respostes innovadores, basades en la interacció i col·laboració. Així, mitjançant la plataforma Hub B30, s’ha generat un entorn de coideació i cocreació, multidisciplinari i multisectorial, per tal de millorar la competitivitat del territori B-30.