Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana

La Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH), estableix mecanismes i procediments per a que l'experimentació s'adapti a la normativa vigent.

Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana