Discapacitat i NEE

Inserció laboral-UAB Impuls

Inserció laboral - UAB Impuls

El Programa - UABImpuls que es desenvolupa conjuntament des del PIUNE i el Servei d'Ocupabilitat de la UAB, té l’objectiu de facilitar la inserció en el mercat de treball d'estudiants i titulats de la UAB amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social.

Amb aquesta finalitat, ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb discapacitat com a les empreses:

Serveis als estudiants i titulats amb discapacitat:

  • Acompanyar en la definició d'objectius a curt i mig termini.
  • Assessorar en la confecció de les diferents eines de recerca de feina (Currículum Vitae, Carta de presentació, etc).
  • Informar sobre diferents canals de recerca de feina.
  • Recomanar activitats per desenvolupar competències transversals clau (autoconeixement, comunicació, responsabilitat, organització, proactivitat, treball en equip).
  • Orientar per afrontar els processos de selecció.

Díptic UAB Impuls...Busques feina?
 
Serveis a les empreses:

  • Assessorament sobre bonificacions i desgravacions fiscals.
  • Difusió de les ofertes i preselecció de les persones candidates.
  • Assessorament en l’adaptació al lloc de feina i seguiment de la contractació.
  • Accions de sensibilització i/o accions de formació.

Díptic UAB Impuls...Busques talent?
 
Per a més informació podeu adreçar-vos a les oficines del PIUNE o de Treball Campus (situats a la Plaça Cívica) o enviar un correu electrònic a fas.uab.impuls@uab.cat.

UAB Impuls rep el suport de lObra Social "la Caixa", en el marc del programa Incorpora i del Consell Social.