Discapacitat i NEE

Tots els serveis

El PIUNE contempla una sèrie de serveis que podreu veure a continuació:

Serveis acadèmics i tecnològics

Atenció pedagògica, adaptacions a exàmens, suport en TIC, cabines d'estudi i materials en format alternatiu per a tots aquells estudiants de la UAB.

Més informació

Mobilitat

Suport a la mobilitat, accessibilitat a les aules, programes d'intercanvi.

Més informació

Beques

Beques Impuls i altres beques.

Més informació

Estudiants de suport

Informació relativa a tots els estudiants de suport i la seva tasca vinculada al serveis del PIUNE.

Més informació

Inserció laboral

UAB Impuls, serveis a estudiants i serveis a empreses.

Més informació